Előadást tartottak a vállalkozóvá válás támogatásáról álláskereső fiataloknak

 

 

Budapesti Politechnikum Alapítvány munkatársai 2016. március 17-én előadást tartottak a Jánoshalmi Járás Foglalkoztatási Osztályán ott megjelent érdeklődő álláskeresőknek az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként megvalósuló GINOP 5.2.2 program Vállalkozóvá válás támogatásának lehetőségeiről, feltételeiről, lépéseiről.

 

A támogatás az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

A programba kerülés/program lépései:

 -   Regisztráció, jelentkezés; regisztrálni a www.gondolkozzokosan.hu honlapon lehet, valamint az aláírt
„Jelentkezési adatlap” postai úton való megküldése.

-   Kompetenciamérés; a kiválasztott jelentkező készségeit írásban és szóban is felmérik, az üzleti ötletét meghallgatják, értékelik.

-  Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál; a kiválasztott 25 év alattiak az IGR rendszerben regisztrálnak, a 25 évet betöltött, de a 30. életévét még nem, azok álláskeresőként regisztrálnak.

-  Képzés; képzésen résztvevők pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezési jogi piackutatási, marketing ismereteket sajátítanak el.

-   Üzleti terv; a résztvevő saját üzleti tervének elkészítése, ehhez szakértő tanácsát vehet igénybe, bíráló bizottság értékeli az elkészült üzleti tervet.

-   Pályázás a támogatásra; kizárólag a jóváhagyott üzleti tervvel, a képzés végén kézhez kapott névre szóló tanúsítvánnyal, valamint a megalapított vállalkozással lehet.

 

Program célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. A felhívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

A program részcéljai:

- életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);

- élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással
- a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése;

- A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg.
Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg, a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az lapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.