Egyéni vállalkozókat érintő változások

Módosultak 2020. július 1-jei hatállyal az egyéni vállalkozókat érintő szabályok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a gazdasági kamarák vették át a kormányhivatalok egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő feladatait és hatásköreit.


A változások nyomán a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések során (egyéni vállalkozó tevékenység megkezdése, megszüntetése) közreműködő szervként jár el.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított hatósági bizonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat is – mint a nyilvántartást vezető szerv – országos illetékességgel látja el.


A gazdasági kamarák tájékoztatást nyújtanak az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.


Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) keresztül van lehetőség.


Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok – nyilvántartási szám és adószám alapján történő – lekérdezésére továbbra is lehetőség van az EVNY Portálon (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).


A hatósági ellenőrzési ügyekben azonban továbbra is a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai járnak el, ahol továbbra is van lehetőség regisztrációra – az egyéni vállalkozói bejelentést személyesen kezdeményező – az elektronikus azonosítással és biztonságos kézbesítési szolgáltatással nem rendelkező bejelentő számára.


(Miniszterelnökség)