Családtámogatási kérelmek is benyújthatók a kormányablakban

 

 

A családtámogatási ellátások gyűjtőfogalom, mely magába foglalja a következő ellátásokat:

  •   anyasági támogatás
  •   gyermekgondozást segítő ellátás - GYES 
  •   gyermeknevelési támogatás – GYET
  •   családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)Melyek a jogosultsági feltételek a családtámogatási ellátásokra?

 

Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson részt vett. Anyasági támogatásra jogosult az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték; illetve a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül. Az anyasági támogatás az anyát akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.

 

 

Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) Magyarországon a családtámogatási rendszer keretein belül alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás. A gyermeket nevelő szülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel – havi rendszerességgel járó – gyermekgondozási segélyre jogosult

a) gyermek 3. életévének betöltéséig,

b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, (amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni).

A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. (Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén - amennyiben rá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek - úgy az igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály (5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet) szerinti igazolást.)

 

 

Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.

 

Családi pótlék

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező - a feltételek fennállása esetén.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

 

2015. április 1-jével a családtámogatási feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerültek.

 

A családtámogatási ellátások igényléséhez szükséges formanyomtatványt és az ahhoz csatolt dokumentumokat a kérelmező benyújthatja a Kormányablakban. A benyújtott igényt a kormányablak továbbítja a lakóhely szerint illetékes a kérelmet elbíráló megyei kormányhivatal felé.

 

A Kormányhivatalok hatáskörébe tartozik a nagyszülő részére megállapítható gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek elbírálása és folyósítása, míg az ezeket meghaladó családtámogatási ellátások iránti kérelmek csak abban az esetben, ha az ellátást kérelmező munkahelyén nem működik családtámogatási kifizetőhely.

 

 

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.


 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

77/795-294  77/795-217    77/795-290    77/795-291 


 Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00  kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00