Családi gazdaságok ügyintézése a kormányablakban

A Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya végzi azon családi gazdaságok nyilvántartásba vételét, a változások módosítását, illetve törlését, akiknek a járás területén - Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém, Kéleshalom - van a családi gazdaságuk központja.

 

A családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez szükséges:


 • a Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez című nyomtatvány, amely a nyilatkozatokkal együtt a NÉBIH honlapjáról letölthető az alábbi elérhetőségen:
  http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
  Nyilatkozatok:

  - nyilatkozat arról, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni,
  - nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van,
  - nyilatkozat arról, hogy a szerződést a gazdálkodó család tagjai megkötötték.
  - nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal,
  - nyilatkozat a társadalombiztosítási jogviszonyról.

 

 • 3.000 Ft értékű illeték csekken kifizetve (csekket a kormányablakban kérhet)


 • szerződés: amely rendezi a vagyoni, elszámolási viszonyt a családi gazdaság tagjaival. A családtagok rendelkeznek: a tulajdonukban és a használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó részére történő átadásról; a személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, valamint azokról a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyeket folytatni kívánnak; a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról.

 

 • szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okirat, ennek hiányában legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolata, vagy legalább 3 éve a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja.

 

Az ügyintézéshez kérjük hozza magával: a személyi igazolványt, lakcímkártyát, adókártyát, az őstermelői plasztikkártyát, az értékesítési betétlapot és az adatnyilvántartó lapot.

 

Változások bejelentése

 

A családi gazdálkodás menetében bekövetkező minden változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást a vezető illetékes járási hivatalnál.

A változás bejelentéshez szükséges a szerződésmódosítás és a 3.000 Ft értékű illeték csekken történő befizetése.

 

A családi gazdaság nyilvántartásból való törlése


A járási hivatal törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot többek között, ha:

 • a családi gazdálkodó meghal, és a túlélő családtagok a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják,
 • családi gazdálkodó kérelmére vagy hivatalból törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott szerződés megszűnésekor.

 

Bővebb tájékoztatásért, nyomtatványokért, készpénzátutalási megbízásért (csekkért) forduljanak a kormányablakhoz!

 

Várjuk tisztelt ügyfeleinket!

 

A KORMÁNYABLAK elérhetőségei:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

77/795-294

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00