Az illegális bevándorlásról tárgyalt a Járási Helyi Védelmi Bizottság

 

 

A Járási Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladata a járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazzák.

 

A Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke a járási hivatal vezetője, titkára a járási hivatal vezető-helyettes. Az elnök munkáját szakmailag a honvédelmi- és a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek segítik. A bizottság tagjai a Rendőrőrs parancsnoka, a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltség vezetője, a hatósági állatorvos, a járás polgármesterei, valamint a népegészségügy, a megyei kormányhivatal és a vízügy képviselője.

 

A Bizottság 2016. szeptember 26-án munkaértekezletet tartott az illegális migráció jánoshalmi járást érintő eseményeiről, ahol először Agócs Kristóf rendőrhadnagy a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltségtől ismertette a határ őrizet során tapasztaltakat.

 

Ezt követően Murár Zoltán alezredes, a Megyei Védelmi Bizottság Titkársága részéről tájékoztatót tartott az Ideiglenes Biztonsági Határzárral kapcsolatos honvédelmi feladatok jánoshalmi járást érintő aktualitásairól.

 

A járási hivatal vezetője Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna elmondta, hogy a hivatal munkatársai is rendszeresen végeznek munkát Tompán a tranzitzónában, ahol jogi segítségnyújtási feladatokat kell ellátniuk a menedékkérők számára. A szakterületüket érintő illegális migrációval összefüggő feladataikról Kiss Zoltán tű. alezredes HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese, Molnár Szilvia a népegészségügy képviselője és Kutyifa István r. alezredes, a Rendőrőrs parancsnoka adott tájékoztatást.

 

A tanácskozás eredményes volt, mert az egyes szakterületek képviselői, valamint a jelen lévő polgármesterek megismerhették egymás munkájának nehézségeit, tevékenységét, az illegális bevándorlás okozta problémákat, amelyek jelenleg szerencsére kevésbé érintik a jánoshalmi járást. Az államhatárt védelmező katonák Mélykúton állomásoznak, a járás területén látható fokozott rendőri jelenlét nem csökkentette, hanem növelte a lakosság szubjektív biztonság érzetét. Reméljük azt, hogy járásunkban a későbbiekben sem lesz szükség a lakosság részéről aláírás gyűjtésekre, az embereket nem érik az illegális bevándorlásból adódó negatív benyomások. Az előadók elmondták, hogy szakterületükön megnövekedett a munka, amit az illegális bevándorlás váltott ki, de kitartóan dolgoznak a lakosság biztonsága érdekében. A fizikai határzár megerősítésére elektronikai védelmet építenek ki, a fejlesztések remélhetőleg biztosítják, hogy a határon illegális módon ne lehessen átjutni. 

 

Jánoshalma, 2016-09-26.

 

                                                                                         Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

                                                                                                  BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala