Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás

2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga nyelvvizsgadíjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igénylésére. A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő vizsganap. Ha tehát ez a dátum 2018. január 1-je előtti, támogatás a nyelvvizsga díjához nem jár.

 

A támogatás megállapításának alapvető feltétele, hogy 2018. január 1-jét követően történjen

 

  • a komplex nyelvvizsga letétele,
  • egyesíteni kívánt, eltérő időpontban tett írásbeli és szóbeli részvizsgák esetén legalább a második részvizsga letétele,
  • az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetén a tanúsítvány kiállítása,
  • honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállítása.

 

Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar.

 

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

  • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján a 35. életévét még nem töltötte be.

 

A támogatás mértéke

 

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

 

A kérelem benyújtása, igénybejelentés

 

A kérelem benyújtása papíralapon illetve elektronikusan is történhet.

Papír alapon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon (Postacím: Budapest, 1820), illetve kormányablakunkban is benyújtható, mely továbbításra kerül a fenti címre. (letölthető nyomtatvány: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/Nyelvvizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf)

Elektronikus ügyintézés keretében az e-űrlap a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez például ügyfélkapus regisztrációra vagy eSzemélyi okmányra van szükség. (Bővebb tájékoztatás és az e-űrlap a https://ekozig.magyarorszag.hu/szuf oldalon érhető el.)

 

A támogatás folyósítása


A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

 

forrás: https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/tájékoztatók