Áprilisban ülésezett a Járási Helyi Védelmi Bizottság

 

 

2013. január 1-től minden járásban megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok. Elnökük a Honvédelmi törvény alapján a Járási Hivatal vezetője. A munkát katasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyettes segíti, ők nem a Járási Hivatal állományába tartoznak, csak szükség esetén segítik a munkát.

 

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladatai: A jánoshalmi járás területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazzák, tevékenységét a Kecskeméten működő Megyei Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megalakulása óta rendszeresen ülésezett, országos honvédelmi és katasztrófavédelmi gyakorlatokban vett részt.  Az üléseken részt vesznek az elnök, elnökhelyettesek, titkár, a Rendőrőrs parancsnoka, a hatósági állatorvos, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság képviselője, a járás polgármesterei, önkormányzatok képviselői.

 

A Bizottság legutóbbi ülése 2016. április 14-én volt, ahol elfogadták a Helyi Védelmi Bizottság új Szervezeti és Működési Szabályzatát és a 2016. évi Feladat és Pénzügyi tervét, amelyet Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna elnök terjesztett elő. 

 

Beszámoló hangzott el a HVB két ülése között történt, védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, előadó Farkas Margit titkár volt.

 

Szabó Balázs az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatójának területi felügyelője tájékoztatót adott az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés helyzetéről, a vizek kártételei elleni védelem helyzetéről.

 

Kiss Zoltán tű. alezredes, a HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese ismertette a tagoknak és meghívottaknak az aktuális katasztrófavédelmi feladatokat, a vis-maior eljárás és hőségriasztás rendjét.

 

A járás közbiztonsági helyzetéről Kutyifa István a Rendőrőrs parancsnoka számolt be.

 

 

Jánoshalma, 2016-04-14.

 

                                            Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

                                                   BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala