Ápolási díjat érintő változások

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2018. január 01. napjától módosult.


 A módosítást követő lényeges ápolási díjjal kapcsolatos változások az alábbiak:


A költségvetési törvény alapján az ápolási díj havi bruttó összege 2018. január 01-től:


- alapösszegű ápolási díj: 32.600,-Ft

- kiemelt összegű ápolási díj: 58.680,-Ft

- emelt összegű ápolási díj: 48.900.-Ft


Az ápolási díj folyósításának időtartama továbbra is szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után továbbra is nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

Ismételten felhívjuk az ápolási díjban részesülő személyek figyelmét, amennyiben az ápolást végző személy az ápolásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, azaz a felülvizsgálati lapot a meghatározott határidőig a járási hivatal részére nem juttatja vissza, ellátása megszüntetésre kerül. A megszüntető határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg részére ápolás díj.

 

Új ellátási forma a „Tartós ápolást végzők időskori támogatása”:


Az a személy jogosult rá, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják - ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását -, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta (ugyanazon) gyermekét, és

 

-  a szociális törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült és azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve

 

-  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült. A GYES idejét - legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

 

Az ellátás havi összege 50.000,-Ft, mely  a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. Az ellátás adómentes.

 

A kérelmet az e célra rendszeresített adatlapon, a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé kell benyújtani.

 

Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a részletszabályok felől tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz.).


                                                                                        BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala