Álláskeresők figyelem!

 

 

Ha Ön álláskereső, az alábbi tájékoztatóval a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala segíteni szeretne Önnek.

 

Mit tegyek, ha megszűnik a munkaviszonyom?

 • Keresse fel a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályát
 • Kérje, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék.
 • Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel megállapítását követően kérelmezheti álláskeresési ellátás megállapítását.

 

Álláskeresési járadékban részesülhet, ha Ön

 • álláskereső,
 • az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal rendelkezik,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a munkaügyi kirendeltség sem tud megfelelő munkát felajánlani.

 

Álláskeresőnek minősül az a személy, aki:

 • a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
 • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
 • öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
 • az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
 • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
 • az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

 

Az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok:

 • OEP igazolvány
 • Bankszámla szám –amennyiben rendelkezik vele

 

Továbbá ha volt az elmúlt 3 évben magyar munkaviszonya, szükségesek még a következő igazolások:

 

 • Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához,
 • Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről,
 • munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén,
 • vállalkozó esetén igazolás a NAV-tól a járulékok befizetéséről, a vállalkozói tevékenység megszüntetéséről.

 

Ha Ön korábban európai uniós tagállamban dolgozott

Amennyiben európai uniós tagállamban dolgozott, választhat, hogy Magyarországon, a saját lakóhelye szerint illetékes járási hivatal járási foglalkoztatási osztályán kíván álláskeresőként nyilvántartásba kerülni, és álláskeresési ellátásának folyósítását kérvényezni, vagy abban az országban, ahol dolgozott.

 

Ha úgy dönt, hogy Magyarországon kíván álláskeresési ellátásban részesülni, akkor ahhoz, hogy a Magyarországon megállapításra kerülő álláskeresési járadékába beszámításra kerüljön az európai uniós munkaviszonya is, a más tagállambeli munkaviszony igazolására szolgáló ún. E301 vagy (PD= hordozható) U1-es nyomtatványt kell beszereznie a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi hatóságától. Az E301 vagy PDU1 nyomtatványt minden esetben a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi szerve állítja ki. Amennyiben nem sikerül személyesen beszereznie a munkavégzés helye szerinti tagállamtól az E301/U1-es nyomtatványát, forduljon Magyarországon a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási foglalkoztatási osztályához. A foglalkoztatási osztály munkatársai hivatalosan megkérik az ön E301-es nyomtatványát az illetékes tagállamtól. Annak megérkezése után tudják a más tagállambeli munkaviszonyát beszámítani az álláskeresési járadékának megállapításába.

 

Ha Ön határ menti munkavállaló volt (egyik tagállamban munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként tevékenységet végző személy, akinek a lakóhelye másik tagállamban található, ahova rendszerint naponta vagy hetente legalább egyszer visszatér), az álláskeresési ellátását a lakóhely szerinti tagállam nyújtja.

 

Amennyiben valamennyi, az ellátás megállapításához szükséges dokumentum rendelkezésére áll, úgy az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya állapítja meg az álláskeresési járadékot.

Az álláskeresési járadék összege: a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben elért járulékalap (bruttó fizetés) alapulvételével kell kiszámítani. Összege: az átlag járulékalap 60%-a, de maximum a minimálbér 100%-a.

A folyósítás hossza: maximum 90 nap. A járadék folyósítási időtartamának számítása során 10 nap munkaviszonyban/vállalkozói jogviszonyban töltött idő 1 nap járadék-folyósítási időnek felel meg.

 

Ha az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye a Jánoshalmi Járás területén van, jogosultságára vonatkozóan részletes felvilágosítást a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala foglalkoztatási osztályán kérhet:

 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály,

6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12.

Tel.: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622

e-mail: jjh.fo@bacs.gov.hu


Ügyfélfogadási idő:

 

  Hétfő

 Kedd

 Szerda

 Csütörtök

 Péntek

 08.00-12.00 

 13.00-17.00 

 08:00-12:00 

 08.00-12.00 

 13.00-16.00

 nincs

 08.00-12.00 

 


Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

                                                                                                                        hivatalvezető