Alkalmi munkást keres? Alkalmi munkát vállalna?

 

 

Hivatalunk szeretne segítséget nyújtani abban, hogy az alkalmi munkát keresők és alkalmi munkát vállalók egymásra találhassanak.

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya a Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. alatt lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdák / munkáltatók egyszerűsített / alkalmi munkavégzés keretében a munkavállalók számára ajánlott lehetőségeiket az

 

„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁL”

„ALKALMI MUNKÁT VÁLLAL”  

faliújságon megjelentessék.

 

Információs kollégánk felveszi az Önök által megadott adatokat és elkészíti a hirdetést, amelyet visszavonásig megjelentetünk a faliújságon.

Az álláskeresők számára felajánljuk a faliújságon megjelenést abban az esetben, ha alkalmi munkát vállalnának. 

 

Kérjük a leendő munkáltatókat, hogy tartsák be az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, amelyekről a 2010. évi LXXV. Tv rendelkezik, legfontosabb szabályai az alábbiakban foglalhatók össze:


Az egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára létesíthető egyszerűsített módon létrejövő munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony - a felek megállapodása alapján – a munkáltatónak a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben a munkavállaló kéri, vagy a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint legkésőbb a munka megkezdéséig írásba foglalt – a törvény melléklete szerinti – munkaszerződést kell kötni.  

Az egyszerűsített foglalkoztatást a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni. A munkáltató ezt – választása szerint – elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy rövid szöveges üzenet (sms) útján teljesítheti.


Az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló után a munkáltató által fizetendő közteher a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka esetén 500 forint, míg az alkalmi munka esetében 1.000 forint naponta. A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhót követően az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti. Az így alkalmazott munkavállaló nem minősül a Tbj. törvény (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény) szerinti biztosítottnak. Nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra azonban jogosultságot szerez. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1.370 forint, napi 1.000 forint közteher után 2.740 forint naponta.

 

Mezőgazdasági idénymunkának számít a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása.


Turisztikai idénymunka a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka.

 Alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony tekinthető.

 

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen, munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

 

Bővebb tájékoztatásért látogassa meg Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján lévő linket https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

 

Kedves leendő

„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁLÓ” és „ALKALMI MUNKÁT VÁLLALÓ”  Ügyfeleink!

 

 

Keressék bizalommal a Foglalkoztatási Osztály munkatársait:

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 795-015

 

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08.00-12.00

13.00-16.00

08:00-12:00

08.00-12.00

13.00-16.00

nincs

08.00-12.00