A megyében másodikként megszerezte a minősítést a jánoshalmi járás mentőcsoportja

Rendszerbeállító és minősítő katasztrófavédelmi gyakorlat keretében belvíz-védekezési, illetve erdő­tűz és viharkár elhárítási feladatokat hajtottak végre a Felső-Bácskai Önkén­tes mentőcsoport tagjai április 26-án a mélykúti Békás-tónál valamint az azt szegélyező erdős területen.

 A 20 fős járási mentőcsoportot a Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, a Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, vala­mint a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivata­lának dolgozói alkotják, 2 fő civil önkéntessel kiegészülve.

 

Az április 25-én 20 órakor elrendelt riasztást követően 26-án a megalakítási helyére, normaidőn belül beérkezett az állomány. A gyakorlat ellenőrzését Sárossy Gábor tű. őrnagy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője, Farkasné Fazekas Mária tű. alezredes, Bács-Kiskun me­gyei polgári védelmi főfelügyelő és a Kis­kunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Babud Jenő tű. alezredes végezte.

 

A gyakorlat vezetője Orbán Balázs tű. százados volt. reggeli eligazítást követően a feltéte­lezett káresetek helyszínére vonultak a résztvevők, ahol különböző veszélyhelyzeteket szimuláló feladatok végrehajtásával bizonyították felkészültségüket.

 

Az első helyszín magánál a tónál volt, egészen pontosan annak északi szélénél, ahol lakóépületeket veszélyez­tetett a belvíz. A csoport műszaki kompo­nensének tagjai belvízi védekezést szimulálva elfolyást záró (homokzsákos) gátat építet­tek, miközben a logisztikai komponens gondoskodott a homokzsák illetve szer­szám utánpótlásról. A gát megépítése után az elöntött terület vízmentesítését szimulálva a tómederbe történő szivat­tyúzással zárták a feladatot.

 

 

 

A következő feladat egy kb. 1 ha terü­letű erdőtűz szimulációja volt.

 

A csoport tagjai tűzpásztát is készítettek a tűz terje­désének megakadályozásához. E feladat végrehajtása közben több veszélyesen megdőlt száraz fát is ki kellett vágni.

 

A fa döntését végző és a feltételezés szerint megsérült személyt az egészségügyi komponens tagjai a helyszínen ellátták, majd elszállították a helyszínről.

 

A gyakorlat logisztikai komponense gondoskodott mind a vezetési pont, mind az állomány pihenési és élelmezési feltételeinek megteremtéséről.

 

A gyakorlatot megfelelőre értékelték, így a megyében a Petőfi Mentőcsoportot követően másodikként a Felső Bácskai Önkéntes Mentőcsoport is bevethető a megalakítási tervükben meghatározott katasztrófavédelmi feladatok ellátására.

 

A gyakorlaton végig részt vett Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának vezetője, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke, aki a járás lakossága nevében is megköszönte a mentőcsoport tagjainak, hogy vállalták a tagsággal járó felelősségteljes feladatot valamint szabad idejüket áldozták a felkészítésekre.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala