A külföldi munkavégzés a kormányablakban is bejelenthető!

 

 

Fontos tudnivaló, hogy a külföldön – pl. EU, EGT tagállamban, Svájcban - létrejött munkaviszonyt és az ehhez kapcsolódó egészségbiztosítási jogviszonyt és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítónak.

 

A kormányablakban lehetőség van a fenti bejelentés megtételére, amelyet ezt követően az ügyfélszolgálatunk továbbít az egészségbiztosító felé érdemi ügyintézésre.

 

A bejelentés erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tehető meg:

  • Aki EGT tagállamokban, Svájcban, Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással rendelkezik, annak a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) – EGT elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.
  • Az a magyar állampolgár, aki nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) – saját elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.

 

A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

 

A bejelentés késedelme, elmulasztása, vagy a nem megfelelő bejelentés 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után!

 

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében, kivételes esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár intézkedik a TAJ szám ideiglenes érvénytelenítéséről. A TAJ szám érvénytelenítéséről a kormányhivatal értesítő levelet küld az ügyfél magyarországi lakó/tartózkodási helyére vagy levelezési címére.

 

Annak, aki bejelentette, hogy a fentiek szerint külföldön szerzett jogosultságot egészségbiztosítási ellátásra, már nem a magyar biztosítása alapján jár az ellátás, így a korábban – a magyar biztosítása igazolására – kiadott Európai Uniós kártya a TAJ szám érvénytelenítését követően nem használható. A magyar biztosítás alapján kiállított EU kártyát vissza kell küldeni a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak.

 

Kérjük, figyelmeztessék külföldön dolgozó családtagjaikat, ismerőseiket!

 

A KORMÁNYABLAK elérhetőségei:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

77/795-294 77/795-217 77/795-290 77/795-291

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00

 

Internetes honlapcím: http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal