A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásaként 2017. július 1-jétől a Kormányablak ügyköreiben bekövetkező főbb változások

 

 

Bármely járási hivatalnál intézhető:

1. A lakcímbejelentés országos illetékességgel bármely járási hivatalnál teljesíthető, ugyanakkor a jegyző illetékességi köre változatlanul marad.

2. A külföldön élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási helyét valamint a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár lakcímét az eddigi bejelentési lehetőségek mellett (pl. webes ügysegéd) bármely járási hivatalnál bejelentheti.

3. Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási hivatal hatáskörébe tartozik, azaz bármely járási  hivatalnál kérhető:

 - a „P” és „Z” jelű ideiglenes rendszámtábla kiadása,

 - a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a sárga
   vagy világoszöld színű rendszámtábla kiadása, valamint ezen járművek üzemeltetési jellegével,
   annak változásával, üzembentartói és tulajdonjogának változásával  kapcsolatos feladatok
   ellátása

 

 

Rövidebb az eljárás ideje:

1. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv pótlásakor nem kell megvárni a
   sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét és a közzétételt követő napot sem,
   a törzskönyv azonnal pótolható.

2. Abban az esetben, ha tulajdonjog változás nyilvántartásba vételét megelőzően veszett el,
    semmisült meg, vagy tulajdonították el a jármű törzskönyvét, csak a közzétételét kell megvárni,
    azt követően a tulajdonjog változás nyilvántartásba vehető. Tehát a korábbiakkal ellentétben a
    közzétételt követően a 15 napot már nem kell megvárni.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)