A Kormányablakok is segítenek az Erzsébet-program pályázatainak benyújtásában

 

 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az idei évben is pályázatot hirdet Erzsébet program keretében nagycsaládosok, nyugdíjasok, valamint fogyatékossággal élők számára. A pályázattal elnyerhető támogatás üdülésre  használható fel. A program sikeres lebonyolításában a kormányablakok is részt vesznek, mely során a járási hivatal kormányablak ügyintézői az ügyfeleknek segítséget nyújtanak a pályázatok elektronikus úton történő benyújtásában, valamint a szállásfoglalásban. A pályázatok benyújtására kizárólag az elektronikus pályázati felületen keresztül van lehetőség, mely a www.erzsebetprogram.hu honlapról érhető el 2016. február 4-én 9 órától.

 

A kedvezményezettek köre:

  •  nagycsaládosok esetén azon belföldi, 18. életévüket betöltött magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, továbbá 3 vagy annál több gyermeket nevel saját háztartásában, akik után családi pótlékra jogosult.
  •  nyugdíjasok esetén azon belföldi, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147.000,- Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
  •  fogyatékossággal élők esetén azon belföldi, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.


Elnyert támogatás esetén:

  •  a nagycsaládosok esetén a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa, vagy élettársa, valamint a 14. életévét már betöltött gyermeke 5.000,- Ft/fő önerő befizetésével, 3-14 életév közötti gyermeke 2.500,- Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást. 3 év alatti gyermek részére térítésmentes.
  •  nyugdíjasok esetén a támogatott 5.000,- Ft önrész befizetésével veheti igénybe a szolgáltatást.
  •  fogyatékkal élő személy esetén a támogatott, valamint kísérője szintén 5.000,- Ft/fő önrész befizetésével jogosult az üdülési szolgáltatás igénybevételére.

 

Az üdülési lehetőség mellett a nyugdíjasok számára fürdőhely szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van.  Elnyert támogatás esetén a támogatott 2500 Ft önrész befizetésével veheti igénybe a www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető fürdőszolgáltatók meghatározott szolgáltatásait kizárólag a pályázó nevére szóló elektronikus kártya segítségével.


Pályázni a honlapon feltüntetett üdülőhelyekre, szálláshelyekre illetve nyugdíjasok esetén fürdőbe is lehet (egy személy csak egy kategóriában pályázhat), az ott megadott turnusokban (általában hétfőtől péntekig 5 nap, 4 éjszaka, vagy péntektől hétfőig 4 nap 3 éjszaka időtartamokra). Az adott szálláshelytől függ, hogy milyen ellátások vehetők igénybe.

 

A pályázati önrész befizetésének határideje 2016. március 31.


Pályázni legkésőbb 2016. február 29-ig lehet.


Kérjük, hogy amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük vagy kérésük merül fel, keressék fel Kormányablakunkat.


                                                                             Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

                                                                              járási hivatalvezető