- Kormányablak Osztály

 


Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal

Kormányablak Osztály


6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.

 

 E-mail: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

 

 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ
 Raffai Julianna

E-mail: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

 

 A KORMÁNYABLAK OSZTÁLY ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE

A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet  1. melléklete szerint Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, Mélykút és Rém településekre terjed ki.

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya – a hivatalból indult eljárások kivételével – az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

  

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE AZ ALÁBBI LINKEN ÉRHETŐ EL:
kormanyablak.hu

 

 NAV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
   
  HÉTFŐ de. 8.00 - 12.00, du. 13.00 - 15.00

  CSÜTÖRTÖK de. 8.00 - 12.00, du. 13.00 - 16.00


Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában:

Információs telefon: 1818

Külföldről: +36-1/550-1858

Fax: +36-1/550-1819

SMS: 1818

E-mail: 1818@1818.hu

Chat-en: Chat indítása

 

A kormányablakba lehetőség van előzetes időpontfoglalásra az alábbiak szerint:

 - Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban,

  - személyesen ügyfélfogadási időben.

 

Ügykatalógus
Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztály  
Címe: 6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12. Googlemaps
Ügyleírás 

Okmánykiállítás:

Közlekedésigazgatás, gépjármű ügyintézés:

Egyéni vállalkozás

NEK adatlap (diákigazolvány)
Ügyfélkapu regisztráció
Állampolgársági ügyek (honosítás, állampolgársági kérelmek)
Adatletiltás
Adatszolgáltatás 

Családtámogatási ellátások

 • Anyasági támogatás
 • Családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
 • Gyermekgondozási segély – GYES, Gyermeknevelési támogatás – GYET
 • Fogyatékossági támogatások 

Egészségbiztosítási ügyek

 • TAJ kártya iránti kérelem
 • Európai Egészségbiztosítási Kártya iránti kérelem
 • Utazási költségtérítés, pénzbeli ellátások (táppénz, CSED, GYED) 

Nyugdíjügyek

 • Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Özvegyi nyugdíj
 • Nők kedvezményes öregségi nyugdíja
 • Korhatár előtti ellátás megállapítása 
 • Szülői nyugdíj megállapítása
 • Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

Rehabilitációs és rokkantsági ellátások

 • Rokkantsági járadék
 • Baleseti járadék
 • Rehabilitációs ellátás 
Fogyasztóvédelem 

Földhivatali ügyek

 • Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
 • Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
 • Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem 

 

Elektronikus ügyintézési felület: webes ügysegéd (teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít egyes közigazgatási ügytípusok esetén)

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
    

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező  személyazonosító igazolványának kiadásához
hozzájáruló szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat
pdf

 Közlekedőképesség minősítéséhez kérelem benyújtása 
pdf

 Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására pdf

Állampolgársági kérelmek benyújtása

 - Honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez

pdf

 - Honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez pdf

 - Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez pdf

 - Honosítási/visszahonosítási kérelem a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján pdf


A Kormányablak Osztálynál folyó eljárásokban az illetéket csekken, illetve bankkártyával lehet befizetni. A postahivatal nyitvatartási idején túli és illeték befizetéséhez kötött ügyintézés csak bankkártyával rendelkező ügyfelek részére teljesíthető.

Azon esetekben, amikor nem saját ügyükben járnak el, minden esetben szükséges meghatalmazás.