+ Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi OsztálySzociális és szabálysértési ügyintézők

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

 

Tel.: 06-77/795-284

Fax: 06-77/999-621

E-mail:

janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézők

6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13.

 

Tel.: 06-77/795-081, 06-77/795-082

Fax: 06-77/999-620

E-mail:

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

 

 

 

 

 

HATÓSÁGI, GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ, HIVATALVEZETŐ HELYETTES
 

Farkas Margit


Tel.: 06-77/795-082
Fax: 06-77/999-620
E-mail: farkas.margit@bacs.gov.hu

 


A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársai

Abonyi Lászlóné
szociális ügyintéző, települési ügysegéd, titkos ügykezelő

Ádám Zoltán Levente

titkársági-szociális szakügyintéző
Dr. Barna Brigitta

gyámügyi szakügyintéző
Farkas Tiborné

szociális ügyintéző
Farkasné Koczó Emese

pénzügyi szakügyintéző, titkos ügykezelő
Hrovatinné Szakál Éva

gyámügyi szakügyintéző
Kopcsekné dr. Dora Éva
szociális szakügyintéző-települési ügysegéd

Molnár Zsuzsanna

szociális szakügyintéző
Szalmáné Gunda Edit

gyámügyi szakügyintéző

Szalai Mónika

pénzügyi szakügyintéző
Szilágyi Szabolcs
szabálysértési-szociális szakügyintéző


Települési ügysegédek

Abonyi Lászlóné (Rém)
Bajzákné Somoskövi Éva (Kéleshalom)
Kopcsekné dr. Dora Éva (Mélykút)
Ádám Zoltán Levente (Borota)

 
 
A Járási Hivatal ügysegédei a hét meghatározott napján kihelyezett ügyfélfogadást tartanak Polgármesteri Hivatalokban az alábbi településeken és időpontokban
 
TELEPÜLÉS CÍM, TELEFON ÜGYFÉLFOGADÁS

Borota 6445 Borota,
Szent István utca 43.
06-77/500-020/6 
péntek
7.30 - 9.30 óra

Kéleshalom 6444 Kéleshalom,
Fő utca 2.
06-77/552-900/3 
minden páratlan hét hétfőjén
8.00 - 10.00 óra

Mélykút 6449 Mélykút,
Petőfi tér 1.
06-77/560-001 
péntek
 8.00 - 14.00 óra

Rém 6446 Rém,
Május 1. u. 17.
06-79/352-544 
péntek
7.30 - 9.00 óra

 

 

ELLÁTANDÓ FELADATKÖR / LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Egyes hatásköri törvények és a szociális törvény módosítása alapján bizonyos szociális ellátások a települési önkormányzat jegyzői helyett 2013. január 1-től kezdődően a járási hivatalok hatáskörébe kerültek. 

Alanyi jogú, kiemelt és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj pdf

Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására pdf

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

pdf


Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

pdf


Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához - hadigondozás

pdf


Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

pdf

Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

Igénybejelentés a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

2013. január 1-től a Járási Hivatal jár el szabálysértési ügyekben

pdf


Üzletszerűen végzett társasház-kezelői / ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése

pdf

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására pdf

 Vagyonnyilatkozat pdf

 Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapítására pdf

 

A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében pdf

A gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

pdf


A gyámhivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében pdf

A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban pdf

Örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet

pdf


A gyámhivatal feljelentést tesz

pdf


A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal kapcsolatban

pdf


A gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban

pdf


Egyéb feladat- és hatáskörök pdf

Tájékoztatás hiteles magyar fordítás becsatolásának eltekintéséről pdf

Kérelem gyermektartásdíj megelőlegezése iránt pdf

Kérelem otthonteremtési támogatás iránt pdf

Kérelem áldozati státusz igazolása iránt pdf

Nyomtatvány azonnali pénzügyi segély iránti kérelemhez pdf

Nyomtatvány jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez pdf

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
   
  HÉTFŐ 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  KEDD 8.00 - 12.00  

  SZERDA 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  CSÜTÖRTÖK nincs ügyfélfogadás  

  PÉNTEK 8.00 - 12.00