- Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi OsztálySzociális és szabálysértési ügyintézők

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

 

Tel.: 06-77/795-277

Fax: 06-77/999-621

E-mail:

janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézők

6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13.

 

Tel.: 06-77/795-081, 06-77/795-082

Fax: 06-77/999-620

E-mail:

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

 

 

 

 

 

HATÓSÁGI, GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ, HIVATALVEZETŐ HELYETTES
 

Farkas Margit


Tel.: 06-77/795-082
Fax: 06-77/999-620
E-mail: farkas.margit@bacs.gov.hu

 


A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály munkatársai

Abonyi Lászlóné
szociális ügyintéző, települési ügysegéd, titkos ügykezelő

Ádám Zoltán Levente

titkársági-szociális szakügyintéző
Dr. Barna Brigitta

gyámügyi szakügyintéző
Farkasné Koczó Emese

pénzügyi szakügyintéző, titkos ügykezelő
Hrovatinné Szakál Éva

gyámügyi szakügyintéző
Kopcsekné dr. Dora Éva
szociális szakügyintéző-települési ügysegéd

Molnár Zsuzsanna

szociális szakügyintéző

 Nikli Tímea

 hatósági-szociális ügyintéző
Szalmáné Gunda Edit

gyámügyi szakügyintéző

Szalai Mónika

pénzügyi szakügyintéző
Szilágyi Szabolcs
hatósági szakügyintéző


Települési ügysegédek

Abonyi Lászlóné (Rém)
Bajzákné Somoskövi Éva (Kéleshalom)
Kopcsekné dr. Dora Éva (Mélykút)
Ádám Zoltán Levente (Borota)

 
 
A Járási Hivatal ügysegédei a hét meghatározott napján kihelyezett ügyfélfogadást tartanak Polgármesteri Hivatalokban az alábbi településeken és időpontokban
 
TELEPÜLÉS CÍM, TELEFON ÜGYFÉLFOGADÁS

Borota 6445 Borota,
Szent István utca 43.
06-77/500-020/6 
péntek
7.30 - 9.30 óra

Kéleshalom 6444 Kéleshalom,
Fő utca 2.
06-77/552-900/3 
minden páratlan hét hétfőjén
8.00 - 10.00 óra

Mélykút 6449 Mélykút,
Petőfi tér 1.
06-77/560-001 
péntek
 8.00 - 14.00 óra

Rém 6446 Rém,
Május 1. u. 17.
06-79/352-544 
péntek
7.30 - 9.00 óra

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kérelem az ápolási díj megállapítására

pdf


Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására pdf

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

pdf


Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

pdf


Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához - hadigondozás

pdf


Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

pdf

Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

Igénybejelentés a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

Feljelentés szabálysértési ügyben

pdf


Üzletszerűen végzett társasház-kezelői / ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése

pdf

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására pdf

Vagyonnyilatkozat pdf

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapítására pdf

Tájékoztatás hiteles magyar fordítás becsatolásának eltekintéséről pdf

Kérelem gyermektartásdíj megelőlegezése iránt pdf

Kérelem otthonteremtési támogatás iránt pdf

Kérelem áldozati státusz igazolása iránt pdf

Nyomtatvány azonnali pénzügyi segély iránti kérelemhez pdf

Nyomtatvány a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatások iránti kérelem benyújtására pdf

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
   
  HÉTFŐ 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  KEDD 8.00 - 12.00  

  SZERDA 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  CSÜTÖRTÖK nincs ügyfélfogadás  

  PÉNTEK 8.00 - 12.00  

 

Ügykatalógus
Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Címe: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Időskorúak járadéka

77/795-277

77/795-288

Ápolási díj

77/795-277

77/795-288
Aktív korúak ellátása

77/795-277

77/795-284

77/795-288
Közgyógyellátás

77/795-277

77/795-288
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 77/795-274
Hadigondozotti ügyek

77/795-277

77/795-288
Szabálysértés 77/795-274
Köznevelési feladatok 77/795-274

Társasházkezelői tevékenység engedélyezése, ellenőrzése

77/795-274

Temető fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

77/795-274
Fogyasztóvédelmi feladatok 77/795-294
Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Címe: 6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok 77/795-081
Áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok 77/795-081
Ideiglenes hatályú elhelyezés 77/795-081
Nevelésbe vétel 77/795-081
Utógondozás 77/795-081
Utógondozói ellátás 77/795-081
Nevelési felügyelet 77/795-081
Védelembe vétel 77/795-081
Megelőző pártfogás 77/795-081
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 77/795-081
Igazolatlan iskolai, óvodai hiányzás miatt családi pótlék folyósításának szünetelése 77/795-081
Otthonteremtési támogatás 77/795-081
Gyermektartásdíj megelőlegezése 77/795-082
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 77/795-081
Gyermek családi és utónevének megállapítása 77/795-081
Származási perek megindításához hozzájárulás 77/795-081
Képzelt szülő adatainak megállapítása 77/795-081
Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 77/795-082
Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló szülői jognyilatkozat felvétele 77/795-082
Kapcsolattartás, kapcsolattartás végrehajtása 77/795-082
Szülői jognyilatkozat érvényességének jóváhagyása 77/795-081
Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek 77/795-081
Családba fogadás 77/795-082
Szülői ház elhagyása 77/795-082
16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése 77/795-082
Tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatás engedélyezése 77/795-081
Gyámság 77/795-082
Gondnokság 77/795-082
Előzetes jognyilatkozat 77/795-082
Támogatott döntéshozatal 77/795-082
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni ügyei

77/795-081

77/795-082

Távoltartási ügyek 77/795-082