- Hatósági és Gyámügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 


Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztály


 

 

6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.

 


Szociális ügyintézők

 

Tel.: 06-77/795-288, 77/795-271


E-mail:

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu


Gyámügyi ügyintézők

 

Tel.: 06-77/795-081, 06-77/795-082, 06-77/795-276, 06-77/795-272

E-mail:

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

 

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
 

Farkas Margit


Tel.: 06-77/795-276
E-mail: farkas.margit@bacs.gov.hu

 


A Hatósági és Gyámügyi Osztály munkatársai

Ádám Zoltán Levente

vezető-hivatalitanácsos

Dr. Dudás Ágnes

hivatali tanácsos

Farkasné Koczó Emese

hivatali főtanácsos

Hrovatinné Szakál Éva

hivatali főtanácsos

Molnár Zsuzsanna

vezető-hivatalitanácsos

  Dora Patrícia hivatali tanácsos

Simon Erika

vezető-hivatalitanácsos

Szalmáné Gunda Edit

hivatali főtanácsos


Települési ügysegédek

Fekete Mónika (Mélykút)
Ádám Zoltán Levente (Mélykút, Rém, Borota)

 
A Járási Hivatal ügysegédei a hét meghatározott napján kihelyezett ügyfélfogadást tartanak Polgármesteri Hivatalokban az alábbi településeken és időpontokban
 
TELEPÜLÉS CÍM, TELEFON ÜGYFÉLFOGADÁS

Borota 6445 Borota,
Szent István utca 43.
06-77/500-020/6 
minden páros héten pénteken
10,00 - 11.00 óra

Kéleshalom 6444 Kéleshalom,
Fő utca 2.
06-77/552-900/3 
minden páratlan hét kedd
14.00 - 15.00 óra

Mélykút 6449 Mélykút,
Petőfi tér 1.
06-77/560-001 
csütörtök
 8.00 - 10.00 óra

Rém 6446 Rém,
Május 1. u. 17.
06-79/352-544 
minden páros héten pénteken
8,30 - 9,30 óra

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

pdf


Kérelem az ápolási díj megállapítására pdf

Ápolási díjhoz szakvélemény nyomtatvány pdf

Kérelem a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására pdf

Adatlap az időskorúak járadékának megállapítására pdf

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

pdf


Kérelem szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából

pdf


Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához - hadigondozás

pdf


Igénybejelentés a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához

pdf

Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetében a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

Igénybejelentés a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához pdf

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői / ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése

pdf

Kérelem gyermektartásdíj megelőlegezése iránt pdf

Kérelem otthonteremtési támogatás iránt és pénzfelhasználási terv pdf

Nyilatkozat gondozási díj megállapításához pdf

Felmentési kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól pdf

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
   
  HÉTFŐ 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  KEDD 8.00 - 12.00  

  SZERDA 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00  

  CSÜTÖRTÖK nincs ügyfélfogadás  

  PÉNTEK 8.00 - 12.00  

 

Ügykatalógus
Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
Címe: 6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Időskorúak járadéka

77/795-288

Ápolási díj

77/795-288

Gyermekek otthongondozási díja

77/795-288

Aktív korúak ellátása

77/795-288

Közgyógyellátás

77/795-288

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

77/795-288

Hadigondozotti ügyek

77/795-288

Köznevelési feladatok 77/795-081

Társasházkezelői tevékenység engedélyezése, ellenőrzése

77/795-269

Temető fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

77/795-269
Pénzügyi feladatok 77/795-270
Ideiglenes hatályú elhelyezés 77/795-081
Nevelésbe vétel

77/795-272

77/795-081

Utógondozás 77/795-272
Utógondozói ellátás

77/795-272

77/795-081

Nevelési felügyelet

77/795-272

77/795-081

Védelembe vétel 77/795-081
Megelőző pártfogás 77/795-081
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 77/795-081
Otthonteremtési támogatás 77/795-272
Gyermektartásdíj megelőlegezése 77/795-082
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 77/795-081
Származási perek megindításához hozzájárulás 77/795-081
Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 77/795-082
Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló szülői jognyilatkozat felvétele 77/795-082
Kapcsolattartás 77/795-082
Szülői jognyilatkozat érvényességének jóváhagyása 77/795-276
Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek 77/795-272
Családba fogadás 77/795-082
Szülői ház elhagyása 77/795-082
16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése 77/795-082
Tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentése esetén a bejelentésben foglaltak ellenőrzése 77/795-272
Gyámság 77/795-081
Gondnokság 77/795-082
Előzetes jognyilatkozat 77/795-082
Támogatott döntéshozatal 77/795-082
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni ügyei

77/795-082

77/795-276

A bíróság megkeresésére a szülői felelősség tárgyában hozott külföldi határozat vagy a jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelét elrendelő határozat végrehajtásával érintett gyermekkel kapcsolatban a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 48. § (9) bekezdése, 211. § (5) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 528. § (3) bekezdése és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/L. § (6) bekezdése szerinti gyámhatósági vélemény elkészítése.

77/795-082

A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 2021. évi LXII. törvény 31. § (1) bekezdése szerinti tanúsítványok kiállítása. 77/795-082
Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 12. cikke alapján a joghatóság átadását kezdeményezheti, a  13. cikke alapján a joghatóságot elfogadhatja. 77/795-082