Közérdekű bejelentések

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal elkötelezett az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalon belül a közbizalom erősítése érdekében egy közérdekű bejelentőrendszer került kialakításra, amely segítségével a közérdekű bejelentők szóban, írásban (postai/elektronikus úton), hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehetik meg bejelentéseiket a közérdek sérelmére elkövetett, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt érintő, korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló közvetlen esetekről, az integritási vagy etikai tárgyú szabálytalanságokról. A bevezetett közérdekű bejelentőrendszer biztosítja a közérdekű bejelentő védelmét, a hátrányos jogkövetkezmények nélküli önkéntes bejelentési lehetőséget.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ügyfelei és munkatársai a közérdekű bejelentéseiket akadály nélkül megtehetik a bejelentőrendszer segítségével, ha korrupciós kockázatról, jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetőségéről szereznek tudomást,  így például: hivatali vesztegetés gyanújáról, hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújáról, befolyás vásárlásának gyanújáról, befolyással üzérkedés gyanújáról, közhatalommal való visszaélés gyanújáról, közpénzzel való visszaélés gyanújáról, vagy az etikai szabálytalanságok esetében.

  

Írásban postai úton a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét Deák F. tér 3. alatti címre történő megküldéssel tehető bejelentés, a borítékon az integritás bejelentés tárgy feltüntetéssel.

 

Írásban e-mail címre: az integritas@bacs.gov.hu címen tehető bejelentés.

 

A szóbeli bejelentések fogadása a 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. alatti címen történik. Időpont egyeztetése a fentebb megjelölt e-mail címen, valamint a 06/76/516-833 telefonszámon lehetséges.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendje letölthető innen.

 

Az észlelt esemény minősítésében, a bejelentés előterjesztésének mérlegelésében nyújt további segítséget a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe, mely letölthető innen.