Áldozatsegítés

 

 

 

ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL

 

 

 

06 80 225 225

 

 

 

      A tájékoztatót ide kattintva le is töltheti.

 Tájékoztatás állami kárenyhítésről


Amennyiben Önnel szemben Magyarországon, illetve az Európai Unió valamely tagállamában szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, úgy joga van a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény, illetve az adott tagállam jogszabályi rendelkezései szerint állami kárenyhítés iránti kérelem benyújtására.


Állami kárenyhítési kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, mint döntő hatóságnál, valamint a járási/kerületi hivataloknál, mint támogató hatóságnál lehet előterjeszteni.


Továbbá tájékoztatásul közöljük, hogy 2017. december 12. napjától az Olaszországban elkövetett szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt elszenvedett áldozatok már az olasz államtól is igényelhetnek állami kárenyhítést. A járási hivatal, mint támogató hatóság segítséget nyújt az adott tagállam által használt formanyomtatvány kitöltéséhez, majd a kérelmet és az annak alapjául szolgáló okmányokat a lehető legrövidebb időn belül továbbítja a bűncselekmény elkövetésének helye szerint illetékes tagállam döntő hatóságához.


Ezzel egyidejűleg lehetőség nyílik az olasz államtól visszamenőlegesen állami kárenyhítés igénylésére, amennyiben Önnel szemben szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el Olaszországban 2006. január 1. és 2016. július 23. napja között.  A fent nevezett időtartamban elkövetett bűncselekmények áldozatai 2018. április 10. napjáig nyújthatják be kárenyhítési kérelmeiket.