Igazságügyi Osztály

Igazságügyi Osztály, 2018-02-27 11:03

Tájékoztatás állami kárenyhítésről

kep_3179.jpg Amennyiben Önnel szemben Magyarországon, illetve az Európai Unió valamely tagállamában szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, úgy joga van a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény, illetve az adott tagállam jogszabályi rendelkezései szerint állami kárenyhítés iránti kérelem benyújtására. Állami kárenyhítési kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, mint döntő hatóságnál, valamint a járási/kerületi hivataloknál, mint támogató hatóságnál lehet előterj...
Igazságügyi Osztály, 2017-02-13 10:58

Tájékoztató a jogi segítségnyújtást és áldozatsegítést érintő szervezeti változásokról

kep_2360.jpg 2017. január 1. napjától a jogi segítségnyújtás iránti ügyekben az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz lehet fordulni, melynek keretében szociális rászorultság alapján ingyenes vagy megelőlegezett költségű jogi szolgáltatást (tanácsadás, beadványkészítés) vagy folyamatban lévő peres ügyben pártfogó ügyvédi képviseletet igényelhetnek.   Az áldozatsegítési szolgáltatások iránti kérelmeket a Tisztelt Ügyfelek bármelyik járási hivatalnál előterjeszthetik. Azonnali pénzügyi segély állapítható meg a bűncsele...