Ügykatalógus

 

Oktatási és Hatósági Osztály  
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér. 3. Googlemaps

Kereskedelmi igazgatási ügyek

76/513-731 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu

Iparigazgatási ügyek

76/513-731 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése 76/513-731 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu

Adóigazgatási ügyek

76/513-763 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu

Kisajátítási ügyek

76/513-729 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Bányaszolgalmi jog alapítási ügyek 76/513-763 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Anyakönyvi igazgatási ügyek 76/513-732 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek 76/513-732 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Hazai anyakönyvezési feladatok 76/513-733 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Birtokvédelmi ügyek 76/513-725 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Kizárási kérelem elbírálása  76/513-725  hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Közigazgatási bírsággal kapcsolatos ügyek 76/513-725 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Érettségi szervezéssel kapcsolatos ügyek 76/513-781 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Oktatási hatósági ügyek 76/513-888 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu

Nem állami köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele, működésének engedélyezése, törvényességi ellenőrzése

76/795-758,

76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Nem állami szakképző intézményeknek működésének engedélyezése

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Köznevelési intézmények nyilvántartásának vezetése

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Fegyelmi eljárást követően, intézmény megszűnés esetén tanköteles tanulók számára iskola kijelölés

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

2020. január 1. után jogutód nélkül megszűnt iskolák, dokumentumainak átvétele, bizonyítvány másolat kiállítása, bizonyítványainak felülhitelesítése külföldön történő felhasználás céljából

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

A köznevelési területén vélelmezett jogszabálysértés esetén, jogorvoslati kérelem befogadása 

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Szülők kötelezése gyermekük érdekében szakszolgálati ellátás igénybevételére

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Egyenlő bánásmód megsértése esetén intézkedés/ folyamat követés

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgák szervezése

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Vizsgabiztos kirendelése

76/795-758, 76/513-753 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu 

Az ideiglenes határzárral összefüggő közérdekű használati joggal kapcsolatos kártalanítási ügyek 76/513-754 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben igénybe vett ingó-és ingatlan vagyontárgyakkal kapcsolatos kártalanítási ügyek 76/513-725 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági ügyek koordinációja 76/513-754 hatosag-torvenyesseg@bacs.gov.hu

 

Törvényességi Felügyeleti Osztály  
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér. 3. Googlemaps
Az alábbi szervek törvényességi felügyelete jogszabályi keretek között:

— Helyi önkormányzatok (képviselő-testület és szervei működése,

               döntése, feladat-ellátása)

— Nemzetiségi önkormányzatok

— Területfejlesztési önkormányzati társulások

— Térségi fejlesztési tanácsok

76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu

Területszervezési eljárással kapcsolatos feladatok

 76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu

Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos feladatok

76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu

Önkormányzatok adatainak jogszabályon alapuló gyűjtése, aktualizálása

76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu  
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatok 76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu  

Jegyző társasházak törvényességi felügyeletéből való kizárása és kapcsolódó feladatok

 76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu
Közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos feladatok 76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu  
Önkormányzati ingatlanok csereügyleteinek törvényben meghatározott jóváhagyása 76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu  

Önkormányzati feladatvállaláshoz való hozzájárulás

76/513-706; torvenyesseg@bacs.gov.hu