Oktatás igazgatás

 

KÖZNEVELÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ HATÓSÁG

 

  • Elérhetőségek:

 

A Hatósági és Igazságügyi Osztályon a köznevelési feladatokat ellátó hatósági munkát végzik:

Bodnár Tibor oktatási szakügyintéző bodnar.tibor.istvan@bacs.gov.hu 06-76/513-753
Váradi Zoltán oktatási szakügyintéző varadi.zoltan@bacs.gov.hu 06-76/513-753
Gulyás István oktatási szakügyintéző gulyas.istvan@bacs.gov.hu 06-76/795-758
       
     

 

Levelezési cím: (2017. október 18-tól változás!)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Hatósági és Igazságügyi Osztály

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.

 

  • Feladatok, hatáskörök.


Oktatási igazgatással (közoktatással, közneveléssel) kapcsolatos hatáskörök, feladatok:

- tankötelesek nyilvántartásának vezetése és a nyilvántartásból adatszolgáltatás teljesítése,

- tankötelezettség elrendelése, felügyelete,

- ha a tanköteles tanulók külföldön folytatja tanulmányait a bejelentés fogadása

- döntés a tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdéséről,

- az első évfolyamra történő beiratkozás időpontjának – az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével történő – meghatározása,

- beiskolázási körzetek kijelölése, felülvizsgálata,

- tanköteles tanulók beiratkozásával kapcsolatos feladatok,

- szakértői vizsgálaton való megjelenés elrendelése,

- a szülő, gondviselő kötelezése, ha önként nem tesz eleget kötelességének, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét,

- középfokú beiskolázás vonatkoztatásában a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatos feladatok,

- független vizsgabizottság előtti osztályozó vizsgák szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

- több évfolyam követelményeiből szervezett osztályozó vizsgára vizsgabiztos kijelölése,

 

- az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele, működési engedélyének kiadása, módosítása,

- egyházi és más nem állami fenntartók fenntartói tevékenységének kétévenkénti törvényességi ellenőrzése,

- köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése,

- elkészíti és vezeti a nem állami, nem helyi önkormányzati köznevelési intézmények jegyzékét,

- a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok,

- szomszédos államokban élő: magyar diákok, pedagógusok és oktatók kedvezményekre való jogosultságával kapcsolatos feladatok.
  • Köznevelési intézmények.

A megyében működő nem állami intézmények.  • Beiskolázás, körzetek.
 

Közlemény az általános iskolai beíratás időpontjáról 2018

 

Alábbiakban közzétesszük a 2018/2019. tanévre Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárait, illetve a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteit.

 

Tájékoztató az általános iskolai körzetek, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteinek meghatározásáról.

 

Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelöléséről. (2018.)

 

Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetei. (2018.)

 

 

  • Törvényességi, hatósági ellenőrzések.

Ellenőrzési terv.

Segítség ellenőrzéshez

 

  • Hírek, közlemények:

Tájékoztató fenntartóknak 1. - adatközlő