Földművelésügyi Osztály

Földművelésügyi Osztály, 2023-02-06 10:05

Tájékoztató vadászati hatósági ügyek benyújtásáról

kep_5313.png Az éves vadgazdálkodási tervet és állománybecslést, valamint az éves vadgazdálkodási jelentést a 2023. évtől, kizárólag elektronikusan, iFORM űrlapok felhasználásával lehet benyújtani a területi vadászati hatóság részére, a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőre figyelemmel.     Az űrlapok elérhetőek a http://magyarország.hu oldalon.   A 2023. február 1. napjától bevezetett űrlapok kitöltési útmutatói, valamint az értelmező és a kitöltést segítő címkézett dokumentumok a http://ova.info.hu weboldalról, az Országos Vadgazdálkodási A...
Földművelésügyi Osztály, 2022-06-03 13:58

Megalakult a Bács-Kiskun Megyei Vadgazdálkodási Tanács

kep_5188.jpg Május 31-én tartotta alakuló ülését a Bács-Kiskun Megyei Vadgazdálkodási Tanács, mely kiemelt jelentőséggel bír a vadgazdálkodás, vadászati igazgatás, valamint a szakmai és érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes álláspontjának megformálásában. Az eseményt Szabó Rita, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának vezetője nyitotta meg, aki elmondta, hogy a vad védelmét és a fenntartható vadgazdálkodást érintő, aktuális, területi problémák megtárgyalása vonatkozásában, komplex felelőssége és kiemelt ...
Földművelésügyi Osztály, 2021-12-31 11:04

Tájékoztató a horgásztavak és haltermelő létesítmények bejelentésének kötelezettségéről

kep_5052.jpg A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékes halgazdálkodási hatósága felhívja a horgászati céllal hasznosított vízterületek üzemeltetőinek figyelmét a nyilvántartási kötelezettségeikre.   Magyarországon minden olyan vízterület, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, halgazdálkodási vízterületnek minősül. A jogszabályban előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség alól a magántulajdonban álló „horgásztavak” sem mentesülnek, a mederterület tulajdonjoga nem jelent auto...
Földművelésügyi Osztály, 2020-08-17 13:19

Hamarosan kezdődik a gemenci vadászidény

kep_4601.jpg Augusztus 31-től szeptember 21-ig délután 15 órától másnap reggel 9-ig tilos az erdőlátogatás a gímszarvasra vonatkozó vadászati idény miatt a Gemenc Zrt. területein. A társaság mint erdőgazdálkodó és mint vadászatra jogosult a 2009. évi XXXVII. tv. erdőről, az erdő védelméről, és az erdőgazdálkodásról szóló 94.§.(1) és a (2) bekezdése értelmében jár el. Az erdőlátogatási tilalmat az erdőlátogatók védelme miatt rendelik el a kiemelten balesetveszélyes vadászati tevékenység elkerülése érdekében, a gímszarvas vadászati idény megjelölt idősz...
Földművelésügyi Osztály, 2020-04-01 10:54

Továbbra is lehetséges a vadászati tevékenység

kep_4388.jpg A kijárási korlátozás ideje alatt is folytatható a vadgazdálkodási, vadászati tevékenység. A vetési időszakra tekintettel, a vadkárelhárítás, valamint az afrikai sertéspestis megakadályozása érdekében a vadászatra jogosultak számára előírt kötelezettségek, a vadgazdálkodási, vadászati tevékenység végzése, továbbra is kiemelkedő érdek. A hivatásos vadász munkavégzése nem korlátozott. A vadkárelhárítás és állományszabályozás érdekében történő egyéni vadászatra továbbra is lehetőség van.     (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)...
Földművelésügyi Osztály, 2020-01-21 08:01

Erdő látogatásának korlátozása a Gemenc Zrt. területén

kep_4172.jpg A Gemenc Zrt. a 2020. február 3. és 2020. március 13. közötti időszakban minden nap 0:00-24:00 óra közötti napszakban erdőlátogatási tilalmat rendel el a vagyonkezelésében lévő erdőterület térképen megjelölt részein. A társaság mint erdőgazdálkodó és mint vadászatra jogosult a 2009. évi XXXVII. tv. erdőről, az erdő védelméről, és az erdőgazdálkodásról szóló 94.§.(1) és a (2) bekezdése értelmében jár el. Az erdőlátogatási tilalmat indokolja, hogy az érintett két hónap a vaddisznók szaporodási és ellési időszaka, valamint a gímszarvasok aga...
Földművelésügyi Osztály, 2019-11-08 08:46

Tájékoztató a 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

kep_4085.jpg A mezőgazdasági termelők, a 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelmeiket elektronikus úton nyújthatják be, az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületen, 2019. november 30. napjáig. Tekintettel arra, hogy a 2019. november 30. szombatra esik, ezért a kérelmek benyújtására 2019. december 2. (hétfő) éjfélig van lehetőség.   A határidő elmulasztása jogvesztő!   Magyarországon a 2019. kárenyhítési év során az ország egész területén aszályhelyzet volt, így – ha igazolt aszálykáruk van, és egyéb támogatási feltétel is fennáll, akkor – az érint...
Földművelésügyi Osztály, 2019-09-11 11:56

Tájékoztató földügyi eljárásokkal kapcsolatban

kep_4007.png „Földügyi igazgatási eljáráshoz” – ezzel a felirattal ajánlott ellátni a járási hivatalok földhivatali osztályainak címzett, postai úton kézbesített küldeményeket, így azok közvetlenül az eljáró hatóságokhoz kerülnek, biztosítva a gyors és hatékony ügyintézést. A földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt (kérelmet, nyilatkozatot, okiratot, vázrajz...
Földművelésügyi Osztály, 2019-08-01 08:08

Segítséget kapnak a kárt szenvedett gazdák

kep_3946.jpg Az Agrárminisztérium által folyamatosan fejlesztett agrárkár-enyhítési rendszer nyújt segítséget a kárt szenvedett gazdálkodóknak.   A 2019-es kárenyhítési évben a termelők közel 14.600 hektár területre jelentettek aszálykárt, míg az elmúlt év hasonló időszakáig, aszálykár vonatkozásában 6350 hektárnyi területre érkezett bejelentés. Idén – az őszi vetésű gabonákat sújtó csapadékszegény időjárás mellett – a tavaszi fagy, illetve a jégeső által okozott károkkal is szembe kellett néznie a termelőknek, elsősorban a meggy-, cseresznye-, kajszibara...
Földművelésügyi Osztály, 2019-07-18 11:38

Tájékoztató új mezőgazdasági gépek-és technológiai berendezések beszerzésének lízingdíj kamattámogatásáról

kep_3914.jpg A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ alapján új mezőgazdasági gépek- és technológiai berendezések beszerzésének lízingdíj kamattámogatását igényelhetik azon mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági vállalkozások, melyeknek főtevékenységi köre a rendelet 1.§ 7. pontja szerint mezőgazdasági tevékenység. A rendelet 12.§ alapján öss...
Földművelésügyi Osztály, 2019-07-18 08:52

Tájékoztató a meggy és az alma értékesítésre irányuló szerződésekkel kapcsolatban

kep_3913.jpg A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 7/A.§ szerint Magyarországon történő feldolgozás esetén kötelező írásba foglalni a feldolgozásra alaptermékként beszállított meggy és alma értékesítésére irányuló szerződést.   A feldolgozó által az adott évben, a feldolgozandó gyümölcs legalább 60 százalékának felvásárlására irányuló szerződéseinek -          meggy esetén az adott év május 15. napjáig -          alma esetén az adott év a...
Földművelésügyi Osztály, 2019-02-15 09:55

Ügyféltájékoztatás rendkívüli telefonos és személyes ügyfélfogadási szünetről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. február 19. napján, kedden, 13 óra 30 perctől munkaidő végéig, rendkívüli okok miatt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály személyes, illetve telefonos ügyfélfogadása szünetel. Megértésüket köszönjük!     (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)...
Földművelésügyi Osztály, 2018-11-05 15:32

Tájékoztató a 2018. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

Tájékoztató a 2018. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról A mezőgazdasági termelők a 2018. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelmeiket elektronikus úton nyújthatják be az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületen 2018.  november 30-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő! Jogosultság feltételei: a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt, b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági...
Földművelésügyi Osztály, 2017-10-31 11:15

Tájékoztatás a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

Tájékoztató a 2017. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról A mezőgazdasági termelők a 2017. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelmeiket elektronikus úton nyújthatják be tárgyév november 30-áig.  A határidő elmulasztása jogvesztő! Jogosultság feltételei: a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt, b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az erre a célra létrehozott el...
Földművelésügyi Osztály, 2017-07-18 10:30

Figyelemfelhívás

A http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/tovabb-terjed-az-afrikai-sertespestis-europaban linken az alábbi tájékoztatás jelent meg:   Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az afrikai sertéspestis betegségben elhullott vaddisznók, illetve házi sertések száma Európában. A vírus terjedésének évszakos változása, nyári növekedése a korábban fertőzött területeken is kimutatható volt, mely a vaddisznók nagyobb mértékű nyári mozgásával is kapcsolatban áll. Csehországban a vírust először június 26-án mutatta ki az Állami Állategészségügyi Szolgálat...
Földművelésügyi Osztály, 2017-03-14 09:11

Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bekecsen talált fertőzött rókával kapcsolatban

Veszettség vírusát mutatta ki egy, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bekecsről származó rókából a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal debreceni laboratóriuma.   A Szerencs melletti településen talált rókán látható volt, hogy nem egészséges. A laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a veszettség gyanúját. Az érintett térségben 90 napos ebzárlatot rendel el az illetékes állategészségügyi hatóság. Az eset a rókák orális immunizációs programja keretében rendszeresen kezelt területen fordult elő. A soron következő, 2017. évi tavaszi vakcinázási...
Földművelésügyi Osztály, 2016-08-16 09:37

A közös képviselők és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez szükséges beadványok, nyilatkozatok

A közös képviselők és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez szükséges beadványok, nyilatkozatok     1./ tulajdonosi közös képviselő részére ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 2./ tulajdonosi közös képviselő NYILATKOZATa, hogy Vtv. 12 (5) b, c, + NEM TÖLT BE VEZETŐ TISZTSÉGET A HASZONBÉRLŐNÉL!  - BANKSZÁMLASZÁM igen (2. sz. melléklet szerint is kell) 3./ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM (VHR 1. sz. melléklet) 4./ tulajdonosi gyűlés JEGYZŐKÖNYVe 5./ HA A JEGYZŐKÖNYV NEM TARTALMAZZA, akkor a Vtv. 12. § szerinti kérdésekről szóló írásbeli hatá...
Földművelésügyi Osztály, 2016-07-19 15:45

Tájékoztató a közös képviselők és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez

Tájékoztató a közös képviselők és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez     A vadászati jog   Vtv. 4. § (1) Ha a vadászterület a) kizárólag egy személy - ideértve a Magyar Államot is - tulajdonában van, e személyt a vadászati jog önállóan (a továbbiakban: önálló vadászati jog), b) több személy - ideértve a Magyar Államot is - tulajdonában van, a vadászati jog a vadászterület tulajdonosait közösen (a továbbiakban: társult vadászati jog) illeti meg.   A vadászati jog gyakorlása, hasznosítása   Vtv. 12. § (1) Társult vadász...
Földművelésügyi Osztály, 2014-05-06 09:43

FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL, HELYSZNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL

FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL, HELYSZNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL     A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet, a BÁCSHOSZ (6000 Kecskemét, Pf.: 123.) az alábbi időpontokban és helyszíneken tart horgászvizsgáztatást.   Horgászvizsgák időpontjai:             helyszínei:   2014. május 19. 08.30.                       Kecskemét, Halasi út 34. (Bács-Kiskun M. Korm.hiv.)   Jelentkezési lap 2014. május 21. 10.00.                       Baja, Dózsa Gy. út 155. (Rendez...