Jogszabályok

1. Kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabályok:

2011. évi CLXVIII. törvény

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről


2. Termőföld árverésekkel kapcsolatos jogszabályok:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól


3.Kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésével és forgalmazásával kapcsolatos jogszabályok:

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről


4. Gyümölcstelepítés engedélyezésével kapcsolatos jogszabályok:

2007. évi CXXIX. törvény

A termőföld védelméről

 

5. Hegyközségek törvényességi felügyeletével kapcsolatos jogaszabályok:

1/2016. (I. 7.) FM rendelet

A hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól


6. Halászattal kapcsolatos jogszabályok:

2013. évi CII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról


7. Vadászati tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok:

1996. évi LV. törvény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,valamint a vadászatról

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról,valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól