Jogállás, tevékenység

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet értelmében a Bács-Kiskun Vármegyei Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya, mint megyeszékhely szerinti vármegyei illetékességgel alábbi főbb ügyekben látja el a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat:

1. Agrárkár-megállapító szervként jár el a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben foglaltak alapján:

-          mezőgazdasági káresemények ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos határozatok kiadása

-          kárenyhítő juttatás iránti kérelmek ügyintézése

-    haszon bérleti díj mérsékléséhez kapcsolódó, illetve szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséhez kapcsolódó „vis maior” bejelentések ügyintézése

A Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) keretében a kockázatközösség tagjai online, ügyfélkapun keresztül elérhető elektronikus felület felhasználásával nyújthatják be kárbejelentéseiket, illetve kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket a jogszabály által meghatározott határidőkig.

A helyszíni szemle lefolytatására zárt informatikai rendszerben, mobil eszköz felhasználásával kerül sor.

 

2. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a végrehajtók/felszámolók megkeresése alapján lefolytatja az árveréseket a termőföld forgalmi törvény hatálya alá eső ingatlanok esetében.

 


3. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormány rendeletben foglaltak alapján a termelő/termeltetői bejelentések alapján elvégzik a mák területek nyilvántartását, igazolások-, forgalomba hozatali engedélyek kiadását, a mák területek helyszíni ellenőrzését, illetve az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat.

 


4. A Fölművelésügyi Osztály a termelő bejelentésére igazolást ad ki az előzetes gyümölcsültetvény telepítési szándékáról, vezeti a megyei gyümölcsültetvény kataszteri nyilvántartását, melybe átvezeti a változás bejelentéseket, valamint ellenőrzi a gyümölcsültetvények művelési ágának megfelelő hasznosítását.