Tájékoztató új mezőgazdasági gépek-és technológiai berendezések beszerzésének lízingdíj kamattámogatásáról

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ alapján új mezőgazdasági gépek- és technológiai berendezések beszerzésének lízingdíj kamattámogatását igényelhetik azon mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági vállalkozások, melyeknek főtevékenységi köre a rendelet 1.§ 7. pontja szerint mezőgazdasági tevékenység.


A rendelet 12.§ alapján összeállított kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig (vagy a keret kimerülésének kihirdetéséig) lehet benyújtani a földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mely Bács-Kiskun Megye tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya (6000 Kecskemét, Bihar utca 10.)


A lízingdíj kamattámogatás iránti kérelem formanyomtatvány a http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_osztaly/formanyomtatvanyok/ kormányhivatali honlapról tölthető le.


A nyomtatványban leírtak szerint összeállított kérelmet – a mellékletekkel együtt - az egyéni- és társas vállalkozások cégkapun keresztül, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével küldhetik be az alábbi módon:

https://epapir.gov.hu/ - Kormányhivatali ügyek – Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási ügyek – Kecskeméti Járási Hivatal megjelöléssel.


Az őstermelők a kérelmeiket személyesen vagy postai úton is beadhatják.

Lízingdíj kamattámogatási kérelem benyújtásának eljárási illetéke 3.000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú illetékbeszedési számlájára szükséges átutalni. Közleményként meg kell adni a kérelmező nevét és a „lízingdíj kamattámogatás” szöveget. Az átutalást igazoló bizonylatot mellékletként a kérelemhez csatolni szükséges.

 

A lízingdíj kamattámogatással kapcsolatos további információk a Földművelésügyi Osztályon a      76/795-188 telefonszámon kérhetők.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)