Tájékoztató a meggy és az alma értékesítésre irányuló szerződésekkel kapcsolatban

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 7/A.§ szerint Magyarországon történő feldolgozás esetén kötelező írásba foglalni a feldolgozásra alaptermékként beszállított meggy és alma értékesítésére irányuló szerződést.

 

A feldolgozó által az adott évben, a feldolgozandó gyümölcs legalább 60 százalékának felvásárlására irányuló szerződéseinek

-          meggy esetén az adott év május 15. napjáig

-          alma esetén az adott év augusztus 1. napjáig hatályba kell lépni.

 

Nem kell alkalmazni a fenti kötelezettséget annak a feldolgozónak, amely az adott évben legfeljebb 100 tonna meggyet, illetve 200 tonna almát dolgoz fel.


Az írásban rögzített szerződésnek, tartalmazni kell az alábbi elemeket:


- a szállított termékért fizetendő árat, amely kiszámítására a szerződésben megállapított különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek között szerepelhetnek a piaci fejlemények változását tükröző piaci mutatók, a szállított mennyiség és a szállított mezőgazdasági termékek minősége vagy összetétele,

- a szállítható vagy szállítandó termékek mennyiségét, minőségét, szállítások ütemezését,

- a szerződés időtartamát (határozott, határozatlan időre szóló) valamint a felmondási záradékot,

- a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részleteket,

- a mezőgazdasági termék átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezéseket,

- a „vis maior” esetén alkalmazandó szabályozást.

 

A meggy és alma értékesítésére irányuló írásbeli szerződések meglétét a Tv. 7/A.§ (5) bekezdése alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi, mely a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 42.§ (2a) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya, valamint a NÉBIH.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)