Tájékoztató a 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

A mezőgazdasági termelők, a 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelmeiket elektronikus úton nyújthatják be, az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületen, 2019. november 30. napjáig. Tekintettel arra, hogy a 2019. november 30. szombatra esik, ezért a kérelmek benyújtására 2019. december 2. (hétfő) éjfélig van lehetőség.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

Magyarországon a 2019. kárenyhítési év során az ország egész területén aszályhelyzet volt, így – ha igazolt aszálykáruk van, és egyéb támogatási feltétel is fennáll, akkor – az érintett termelők részesülhetnek kárenyhítő juttatásban. Az aszályközlemény önmagában még nem jogosítja fel a károsult termelőt a kárenyhítő juttatás igénybevételére, a jogosultsági feltételeknek meg kell felelni.

 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény alapján a jogosultság feltételei:

a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,

b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az erre a célra létrehozott elektronikus felületen bejelentette,

c) a bejelentett növénykultúra elemi káreseményt szenvedett el,

d) üzemi szinten az elemi káreseménnyel érintett növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést szenvedett el,

e) az agrárkár-megállapító szerv az elemi káresemény tényét döntéssel igazolta,

f) a kárenyhítési hozzájárulást határidőben és maradéktalanul megfizette, és

g) a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

 

A kárenyhítő juttatás iránti kérelem vonatkozásában alkalmazandó referenciaárak és átlaghozam-adatok az alábbi linken érhetők el:

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-a-referenciaarak-es-atlaghozam-adatok-a-2019-evi-karenyhito-juttatas-iranti-kerelem-benyujtasahoz

 

A 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásában, a falugazdászok segítségét kérhetik az ügyfelek.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)