Tájékoztató a 2018. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

Tájékoztató a 2018. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásáról

A mezőgazdasági termelők a 2018. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelmeiket elektronikus úton nyújthatják be az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületen 2018.  november 30-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Jogosultság feltételei:

a) a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,

b) a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az erre a célra létrehozott elektronikus felületen bejelentette,

c) a bejelentett növénykultúra elemi káreseményt szenvedett el,

d) üzemi szinten az elemi káreseménnyel érintett növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést szenvedett el,

e) az agrárkár-megállapító szerv az elemi káresemény tényét döntéssel igazolta,

f) a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmet tárgyév november 30-áig az erre a célra létrehozott elektronikus felületen benyújtotta,

g) a kárenyhítési hozzájárulást határidőben és maradéktalanul megfizette, és

h) a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelem vonatkozásában alkalmazandó referenciaárak és átlaghozam-adatok az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-2018-evi-karenyhito-juttatas-iranti-kerelem-benyujtasahoz-megjelentek-a-referenciaarak-es-atlaghozam-adatok

A 2018. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásában a falugazdászok segítségét kérhetik az ügyfelek.