Megalakult a Bács-Kiskun Megyei Vadgazdálkodási Tanács

Május 31-én tartotta alakuló ülését a Bács-Kiskun Megyei Vadgazdálkodási Tanács, mely kiemelt jelentőséggel bír a vadgazdálkodás, vadászati igazgatás, valamint a szakmai és érdekképviseleti szervezetek vadászati ágazatot érintő egységes álláspontjának megformálásában.Az eseményt Szabó Rita, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának vezetője nyitotta meg, aki elmondta, hogy a vad védelmét és a fenntartható vadgazdálkodást érintő, aktuális, területi problémák megtárgyalása vonatkozásában, komplex felelőssége és kiemelt jelentősége van egy egymáshoz közelítő szempontrendszeren alapuló rövid- és hosszú távú megoldásra törekvő Tanács működésére.


A fenti célok elérése érdekében a jogalkotó a tagok felkérése során arra törekedett, hogy minden szegmens képviseltesse magát a Tanács munkájában, így a területi vadászati hatóság képviselői mellett, a tájegységi fővadászok, a természetvédelmi, az erdészeti, és az állategészségügyi hatáskörben eljáró delegált tagok, a Vadászkamara, a Vadászati Védegylet képviselői, továbbá a vadgazdálkodásért felelős Miniszter által felkért szakértők vesznek részt a Tanács munkájában.Az ülésen egyhangúan választották meg elnöknek Tóth Balázst, a Kormányhivatal területi vadászati hatósága képviseletében delegált tagot. Elfogadásra került a Bács-Kiskun Megyei Vadgazdálkodási Tanács Ügyrendje, majd Raffai Zsolt, a Tanács által megválasztott titkár számolt be a megye vadállományának értékmérőiről, hatósági megállapításokat fogalmazott meg az állományhasznosítás aktuális helyzetéről.


A levezető-elnök köszöntő beszédében elmondta, hogy az intézmények, szervezetek, hatóságok delegált képviselői, együttműködésükkel eredményesen fognak hozzájárulni a Tanács működéséhez, elősegítve a vadgazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához fűződő közérdek közötti területi összhang megteremtését.


 

                                                                       (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)