FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL, HELYSZNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL

FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL,

HELYSZNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet, a BÁCSHOSZ (6000 Kecskemét, Pf.: 123.) az alábbi időpontokban és helyszíneken tart horgászvizsgáztatást.

 

Horgászvizsgák időpontjai:             helyszínei:

 

2014. május 19. 08.30.                       Kecskemét, Halasi út 34. (Bács-Kiskun M. Korm.hiv.)   Jelentkezési lap

2014. május 21. 10.00.                       Baja, Dózsa Gy. út 155. (Rendezvényterem)   Jelentkezési lap

2014. június 02. 10.00                       Kiskunhalas, Állomás u. 4. (MÁV Székház)   Jelentkezési lap

2014. június 04. 10.00                       Akasztó, Fő út 75. (Faluház)   Jelentkezési lap

2014. június 10. 08.30.                      Kecskemét, Halasi út 34. (Bács-Kiskun M. Korm.hiv.)   Jelentkezési lap

 

A vizsgákra a jelentkezési lapok kitöltésével és határidőben történő beküldésével lehet jelentkezni. A szabályszerűen kitöltött jelentkezési lapnak legkésőbb a vizsganapot megelőzően 7 nappal be kell érkeznie a BÁCSHOSZ (6000 Kecskemét, Pf.: 123.) részére. A vizsganapokon, Kecskeméten az első 50, az egyéb helyszíneken az első 30 érvényesen jelentkező vizsgáztatására kerül sor. A jelentkezési határidők lejáratát követően, ill. a létszámot meghaladóan jelentkezők részére az adott helyszínen következő vizsganapon kerül sor a vizsgára. A következő vizsganapról írásban értesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek a jelentkezése elkésett vagy a létszámot meghaladja.

 

A vizsgákra jelentkezőknek el kell fogadniuk a NÉBIH által kiadott vizsgarendet. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, mindkét részből sikeres vizsgát kell tenni. Az írásbeli vizsgán 32 kérdésből 26 helyes választ kell adni ahhoz, hogy a jelentkező szóbeli vizsgát is tehessen. A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a jelentkező 12 kérdésből 10 sikeres választ ad.

A vizsgára történő felkészülési anyag a NÉBIH honlapjáról tölthető le: https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/szakteruletek_fm/vho_fm/halaszat/horgaszvizsga.

 

A vizsgadíjat, 3500,- forintot, a vizsga előtt be kell fizetni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000 számlájára postai csekken vagy átutalással és a befizetés tényét vagy a postai csekk vagy az átutalás teljesítéséről szóló banki igazolás (eredeti vagy másolat) átadásával igazolni kell a vizsga megkezdése előtt. A befizetési csekken vagy átutaláson közleményként fel kell tüntetni: „horgászvizsga díja”. Jelentkezési lapot és postai csekket a BÁCSHOSZ székhelyén (Kecskemét, Batthyány u. 19.) és a helyi horgászegyesületeknél lehet átvenni, ill. a jelentkezési lap a BÁCSHOSZ honlapjáról is leölthető.

 

Minden jelentkezőnek sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

 

 

Kecskemét, 2014. április 29.

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 Földművelésügyi Igazgatósága