A közös képviselők és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez szükséges beadványok, nyilatkozatok

A közös képviselők és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételéhez szükséges beadványok, nyilatkozatok

 

 

1./ tulajdonosi közös képviselő részére ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

2./ tulajdonosi közös képviselő NYILATKOZATa, hogy Vtv. 12 (5) b, c, + NEM TÖLT BE VEZETŐ TISZTSÉGET A HASZONBÉRLŐNÉL!

 - BANKSZÁMLASZÁM igen (2. sz. melléklet szerint is kell)

3./ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM (VHR 1. sz. melléklet)

4./ tulajdonosi gyűlés JEGYZŐKÖNYVe

5./ HA A JEGYZŐKÖNYV NEM TARTALMAZZA, akkor a Vtv. 12. § szerinti kérdésekről szóló írásbeli határozatról készült és két tanúval hitelesített okirat

6./ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (VHR. 2. sz. melléklet szerinti tartalommal) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva,

7./ HIRDETMÉNYek záradékolva (IDŐPONTOK, 30 NAP)

8./ EGYÖTÖDös kezdeményezés nyilatkozata

9./ HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

- HASZONBÉRLŐ CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSE, TAGOK NEVE, LAKCÍME

10./ AZONOSÍTÓ FELHASZNÁLÁS HELYI RENDJE

11./ VADÁSZAT HELYI RENDJE

12./ 20 000.- Ft IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ kérelmenként

Minden dokumentumot hiteles másolatban vagy eredeti példányban szíveskedjenek benyújtani.