Szakmai értekezlet és ,,Fogyasztóbarát Vállalkozás’’ Embléma átadása Kecskeméten

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban: NFH) főigazgatója, Pintér István az elmúlt négy év során kifejtett szakmai tevékenység értékelése, valamint a jövőbeli célok elérését szolgáló elképzelések ismertetése tárgyában 2014. szeptember 2. napján Bács-Kiskun megyébe látogatott. Az esemény helyszínéül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége tárgyalóterme (6000 Kecskemét, Klapka u. 34. III. em.) szolgált, ahol a Felügyelőség munkatársai mellett jelen volt a Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Zombor Attila is.


A rendezvényt Dr. Horváth Zsuzsanna, a Felügyelőség vezetője nyitotta meg. Beszédében kiemelte a találkozó apropóját, s a megyei felügyelőség elmúlt időszakban kifejtett tevékenységének fő eredményeit. Bemutatta a találkozóra meghívott ,,Fogyasztóbarát Vállalkozás’’ Embléma várományosát, Sántáné Marton Erika egyéni vállalkozót, aki pályázatát a fogyasztói tudatosságot támogató tájékoztatási rendszerének, valamint a szavatosság kapcsán biztosított többletjogosultságok bemutatásával fogalmazta meg.

Pintér István főigazgató csatlakozva az elhangzottakhoz, az innovatív kezdeményezések közül kiemelte a Fogyasztóbarát Vállalkozás Tanúsítási Rendszert, s annak megyei eredményességének hiteléül átadta a tanúsítványt Sántáné Marton Erika részére.             ,,Fogyasztóbarát Vállalkozás’’ Embléma átadása Sántáné Marton Erika egyéni vállalkozó részére

 

Ezzel összefüggésben kiemelte, hogy az arányos és következetes szankcionálás mellett a jövőben is prioritásként szükséges kezelni mindazon prevenciót szolgáló kezdeményezést, mely az ügyfélközpontú, s egyben vállalkozásbarát szemléletmódot tovább erősíti.

 

Értékelve a Felügyelőség munkáját hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak eredménye a közös cél érdekében kifejtett együttműködésnek tudható be. Egyetértését kifejezve Dr. Vincze Anikó az NFH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője, a Felügyelőség által szakmai irányítás irányába tanúsított elhivatottságot, színvonalas hatósági és jogi munkát emelte ki.

 

A Kormányhivatal főigazgatója, dr. Zombor Attila elismerését fejezte ki a fogyasztóvédelmi hatóság állami fogyasztóvédelemben betöltött szerepét illetően. Üdvözölte a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által bevezetett innovatív kezdeményezéseket, a Felügyelőség megelőzés jegyében kifejtett tevékenységét. A gördülékeny működés és színvonalas munka érdekében biztosította a megjelenteket a Kormányhivatal támogatása terén.


 

Dr. Vincze Anikó főosztályvezető, Dr. Zombor Attila főigazgató, Pintér István főigazgató

 

Ezt követően a Felügyelőség munkatársainak bevonásával szakmai konzultációs folyamat következett. Ennek kapcsán Dr. Horváth Zsuzsanna a vezetőség részére átadta a Felügyelőség ,,Négy Év Könyvét’’, amely a megyei felügyelőség elmúlt négy esztendejét foglalja össze. A beszámoló kitér a vállalkozások jogkövető magatartásának ösztönzése, valamint a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmében kifejtett hatósági munka eredményeire. Emellett hangsúlyozva a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a mellette szervezett Békéltető Testülettel való hatékony együttműködés sikerét, a prevenció jegyében végzett tevékenységet szemlélteti.


A kötetlen beszélgetés tehát sikeresnek és hasznosnak bizonyult: A jelenlévők tapasztalataik megosztása mellett, előirányozták mindazon jövőben elérni kívánt célkitűzéseket, amelyek ügyfelek és a nemzetgazdaság érdekeinek érvényesülését, valamint a tudatos fogyasztói társadalom erősítését szolgálják.


Kecskemét, 2014. szeptember 2.

 

 

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal

 

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége