HŰSÉGSZERZŐDÉS KEDVEZMÉNYES KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁSSAL – de mi történik, ha a hűségidő alatt pl. a telefont elvesztem, ellopják, vagy éppen elromlik?

Mindenki hallott már az ingyen vagy akár 1-2 Ft-ért elvihető készülékekről (pl. mobiltelefon tv, laptop). A hírközlési szolgáltatók rendszerint különböző kedvezményeket - cikkünk témáját szolgáló - kedvezőbb készülékárakat biztosítanak a számunkra cserébe azért, hogy elkötelezzük magunkat egy vagy két évre az irányukba, ez az ún. hűségidő.

De sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi történik, ha időközben, tehát még a hűségidő lejárta előtt probléma adódik a készülékével?


Készülékhiba esetén, a vásárlástól számított 2 évig - amelynek első éve a jótállás, köznapi néven garancia időtartama - természetesen módunkban áll visszavinni azt az értékesítő szolgáltatóhoz, amelynél ebben az esetben a polgári törvénykönyv (Ptk.) alapján fennálló szavatossági, jótállási igényeinket érvényesíthetjük.


Fenti esettől azonban el kell határolni azt a hibabejelentést, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás csökkent minőségével vagy éppen igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. Erre ugyanis nem a Ptk., hanem az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok alapján van lehetőségünk. Azt, hogy ilyenkor milyen jogaink vannak, természetesen nem szükséges észben tartanunk, illetve ismernünk az ide vonatkozó jogszabályokat. Ezekről egyrészt kivonatos formában tájékozódhatunk a szolgáltatás igénybevételére kötött egyedi előfizetői szerződésünkből, illetve annak szerves részét képező, jogokat és kötelezettségeket bővebben, gyakran több tíz oldalon bemutató általános szerződési feltételekből (ÁSZF). Ez utóbbiak minden előfizető számára elérhetőek pl. a szolgáltató honlapján vagy ügyfélszolgálati helyiségeiben.


A fenti két fogalmi elhatárolás (készülékhiba – hibabejelentés) azért fontos, mert sok fogyasztó félreértelmezi azt a szabályt, miszerint megilleti Őt a hűségszerződés idő előtti és bármiféle hátrányos következmények nélküli felmondásának joga, ha a szolgáltató a neki bejelentett és az érdekkörébe tartozó hibát 30 nap alatt sem hárítja el. Ez a rendelkezés csak a szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos hibajelenségek elhárításának 30 napon belüli sikertelenségére vonatkozik és nem alkalmazható a 30 napon belül ki nem küszöbölt készülékhibára. Utóbbi esetben ugyanis amennyiben készülékünket hűségszerződés egyidejű aláírásával vásároltuk meg és szavatossági, jótállási igényérvényesítésünkkel kapcsolatban nem sikerül egyezségre jutnunk a szolgáltatóval, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatunk, és csak igen komoly szankció árán mondhatjuk fel szerződésünket.


A szolgáltató által szankcióként alkalmazott kötbéreknek több fajtája (és egy-egy előfizetői szerződésen belül akár együttesen, összesítve fizetendő eleme) ismert attól függően, hogy a szolgáltató milyen kedvezményt nyújt, illetve az előfizető milyen kedvezményt vesz igénybe. Cikkünk elsősorban a készülék vásárlása miatti hűség és annak idő előtti felmondása esetén fizetendő kötbérfizetési kötelezettségre terjed ki. A teljesség kedvéért azonban megemlítendő, hogy létezik szolgáltatói hűség és annak idő előtti felmondása esetén fizetendő kötbér, valamint tarifahűség és annak idő előtti felmondása esetén fizetendő kötbér is.


Sajnos a kedvezményes készülékvásárlásból későbbiekben esetlegesen felmerülhető problémákkal kevés fogyasztó foglalkozik, illetve azokkal nincsenek tisztában, mindemellett az is elmondható, hogy szerződéskötéskor sokszor meggondolatlanul, irreálisan magas áron vásárolnak készüléket. Ezért szerződéskötés előtt érdemes átböngészni egyrészt a szolgáltató ÁSZF-jét, mely alapján mi magunk is tájékozódhatunk arról, hogy milyen kötelezettségeink keletkeznek, ha szerződésünket idő előtt felmondjuk, illetve átnézni az ún. készülék-árlistát, mely alapján tájékozódhatunk a szolgáltató által felkínált kedvezmények mértékéről.


De hogyan valósul meg ez a gyakorlatban, nézzünk erre egy egyszerű példát: a megvásárolni kívánt készülék szolgáltatói készüléklista ára 160.000 Ft, melyet pl. egy webáruházban 80.000 Ft-ért értékesítenek. Ugyanakkor szolgáltatónktól 160.000 Ft-os listaáras készüléket 2 éves hűségszerződés aláírásával egyidejűleg, havi 5.000 Ft-os kamatmentes részletfizetéssel elhozhatjuk. Ez azt jelenti, hogy a két év alatt összesen 120.000 Ft-t fizetünk ki készülékünkért. Az igénybe vett készülékár-kedvezmény és az így esetlegesen fizetendő kötbér mértéke könnyen kiszámolható, ha a szolgáltatói készüléklista árából (ami 160.000 Ft) kivonjuk a kifizetett havi törlesztőrészletek összegét (120.000 Ft), így 40.000 Ft-ot kapunk.


Sajnálatos módon kötve van a kezünk azokban az esetekben is, ha pl. készülékünket elvesztettük vagy ellopták. Ennek tényét ugyan bejelenthetjük a szolgáltatóknál, jelenleg azonban nem létezik olyan jogszabályi előírás, mely szerint lehetőségünk lenne bármiféle hátrányos következmény nélkül felmondani hűségszerződésünket. Választhatunk tehát:


- vagy fizetjük tovább készülék hiányában is annak törlesztőrészleteit, illetve mindemellett ha ilyet is aláírtunk, a hűségidő lejártáig a szolgáltatás havi díját is vagy


- felmondjuk hűségszerződésünket és kötbért fizetünk, melynek összege fenti példánkat alapul véve áll egyrészt a kedvezményes készülékvásárláshoz kapcsolódó 40.000 Ft összegű készülékkötbérből, valamint ha ilyet is aláírtunk szolgáltatói hűséghez és tarifahűséghez kapcsolódó kötbérösszegekből.


Célszerű tehát kedvezményes készülékvásárlással egybekötött szerződéskötés előtt a készülékkínálatot áttekinteni, legyen szó telefonról, televízióról vagy akár laptopról, és felkutatni annak elérhető legkisebb kiskereskedelmi árát, tehát azt az árat, amennyiért pl. egy kiskereskedőnél - egy összegben kifizetve – hozzájuthatunk.


Kecskemét, 2015. március 5.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége