Együttműködési megállapodás kötése a ,,Fogyasztók Világnapja’’ alkalmából

Március 15-e nem csak Nemzeti Ünnepünk, hanem a Fogyasztók Világnapja is már 1983 óta. A világ egyre több országában ünneplik az immáron nyolc fogyasztói alapjog létrejöttét. Ennek alkalmából 2016. március 8-án, a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület kölcsönös tájékoztatáson alapuló, együttműködési megállapodást kötött a fogyasztói érdekek teljesebb körű érvényesítése és hatékonyabb védelme érdekében.

 

Az esemény helyszínéül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal díszterme (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) szolgált, ahol a Fogyasztóvédelmi Osztály munkatársai mellett jelen volt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviseletében dr. Szente István főigazgató, dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója és dr. Horváth Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnöke.

 

  

Dr. Zombor Attila főigazgató és dr. Horváth Zsuzsanna elnök aláírja az Együttműködési Megállapodást

 

2015. szeptember 11. napján lépett hatályba azon törvénymódosítás, amely több ponton módosította többek között a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit. A jogszabályváltozás egyik kiemelt eleme, hogy hatálybalépésével a vállalkozások számára kötelezővé vált a békéltető testület előtti eljárás során való együttműködés, amely immáron két kötelezettséget foglal magában: Egyrészről továbbra is fennáll a 2014 januárjától hatályos, a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá új elemként rögzítésre került a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó: A jogalkotói szándékot jól tükrözi, hogy ezzel összefüggésben módosításra került a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sincs lehetőség a bírság kiszabás mellőzésére.

 

Kecskemét, 2016. március 8.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály