Babakocsival üzletbe lépni: TILOS!!??

 

A mai gazdasági verseny uralta világban, egyre több üzlet alapvető célja a profitszerzés mellett a vevői igények minél szélesebb körű kielégítése. Ennek a célnak való megfelelés, és voltaképp az üzleti tevékenység fenntartásának és folytatásának érdekében, már nem ritka a boltokban a gyermeksarok kialakítása, a nagyobb áruházakban, bevásárlóközpontokban pedig ún. ,,Baba-mama szoba’’ berendezése a kisgyermekesek számára.

 

De mi a helyzet a kisebb üzletekkel?

 

Egyrészről belátható az üzemeltetők hozzáállása, akik a kis alapterületre, zsúfoltságra és az ebből adódóan előforduló károkozásra hivatkozva nem nézik jó szemmel, a babakocsival üzletben történő közlekedést. Itt elsősorban az ún. garázsboltokra gondolunk, ahol az alig néhány négyzetméter alapterületen a babakocsi mérete valóban akadályozhatja az egységben való mozgást. Ugyanakkor érthető a szülő aggodalma is, hiszen nem várható el tőle, hogy az esetlegesen éppen alvó gyermeket, vagy a babakocsit a bolt előtt őrizetlenül hagyja.

 

A fogyasztóvédelmi hatóságnak nem tisztje ezen kérdés felett pálcát törni, csupán fel kívánja hívni azon vállalkozások figyelmét, akik megoldást nem keresve, kategorikusan kizárják a babakocsival közlekedőket üzletükből. Azon boltosok ugyanis, akik szóban, írásban, vagy akár már eleve piktogram kihelyezésével jelzik, hogy nem szívesen látnak bent az üzletben ,,babakocsis vásárlót’’, valószínűleg nincsenek tisztában azzal, hogy megszegik az egyenlő bánásmód követelményét. Ilyen esetben a fogyasztóvédelmi hatóság a rá ruházott hatáskörénél fogva, közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a termék forgalmazása vagy a szolgáltatás nyújtása során felmerülő hátrányos megkülönböztetés körülményeit, és eljár a fenti magatartást tanúsító vállalkozással szemben.

 

Történt mindez legutóbb, a Felügyelőséghez – e témát érintően – érkezett kérelem kapcsán is. Egy édesanya azért fordult a hatósághoz, mert egy üzlet üzemeltetője megtagadta a kiszolgálást arra hivatkozva, hogy a bolt ablakán, képi megjelenítéssel elhelyezett tiltás ellenére, babakocsijával belépett a vevőtérbe. Tekintettel arra, hogy az eljárás során tartott helyszíni szemle alkalmával nyert tapasztalat szerint, a vásárlók szabad mozgása, megfelelő nagyságú terület révén biztosított volt, megállapításra került, hogy a vállalkozás a babakocsival érkező vásárlók üzletbe való belépését, ezáltal vásárlását alapos ok nélkül korlátozta.

 

Mindezek alapján tehát fontos kiemelni, hogy a hely szűkére való hivatkozás is csak bizonyos esetekben lehet alkalmas a kimentésre. Az arra való utalások, hogy például a babakocsi kereke esős időben bepiszkítja a padlófelületet, a babakocsi megkönnyíti az esetleges lopások előfordulását, mentő körülményként nem fogadhatóak el az egyenlő bánásmód megsértésének kimentésére.

 

Kecskemét, 2014. április 10.