Sikeresen lezajlott a „Munkahelyteremtés 2018” elnevezésű munkáltatói fórumsorozat Bács-Kiskun megyében

A rendezvények célja az volt, hogy a 2018. január 6-án meghirdetett munkahelyteremtő pályázatról tájékoztatást kapjanak az érdeklődők.


A járási hivatalokkal szorosan együttműködve kerültek megrendezésre a tájékoztatók, megyei szinten több mint 3500 értesítés került a 11 járásban kiküldésre, zömében a partnerként nyilvántartott cégek e-mail címére, de a helyi média által nyújtott csatornákon keresztül is értesülhettek a rendezvényről a vállalkozások.


 A megjelent 273 érdeklődő között jelen voltak a KKV-k képviselői, könyvelő irodák alkalmazottai, illetve pályázatírók is, így az elhangzott hasznos és gyakorlati információk a megyében jelentős számú vállalkozáshoz el tudtak jutni, amit az is bizonyít, hogy sokan érdeklődnek a megadott elérhetőségeken a pályázat benyújtásával kapcsolatosan.


Az előző évekhez hasonlóan a pályázat célja a mikro, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése. Olyan beruházások támogathatók, melyek új munkahelyeket teremtenek, a pályázat kapcsán. A foglalkoztatás területi különbségeinek csökkentése és az álláskeresők foglalkoztatása érdekében új munkahelyenként kiegészítő támogatás is igényelhető az alaptámogatáson felül.


A fórumsorozat szerepe kettős volt, egyrészt egy lényegre törő és átfogó tájékoztatást nyújtottunk a munkahelyteremtő pályázat legfőbb pontjairól, másrészt pedig iránymutatást adtunk a korábbi tapasztalatok alapján a gyakorlati tudnivalókról és összefüggésekről.


Megtudhatták a jelenlévők, hogy legalább egy lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázónak, de ezen kívül elhangzott az is, hogy milyen egyéb feltételeknek kell megfelelni. Bemutatásra került, hogy a támogatás milyen beruházásra igényelhető az új tárgyi eszközök és immateriális javakon belül, illetve pontosan hogyan kell számolni a támogatás mértékét, intenzitását, felső határát, amit példákkal is illusztráltunk. Elhangzott, hogy milyen kötelezettségeket kell vállalni a nyertes pályázóknak, egyrészt a támogatás fedezeteként, másrészt pedig a beruházásból adódóan, ami két éves foglalkoztatási, és három éves működtetési kötelezettséget jelent, amit a nyertes pályázónak kell majd biztosítania az elnyert támogatás alapján megkötésre kerülő hatósági szerződés szerint. A visszajelzések és az elhangzott kérdések alapján hasznosak ezek a személyes találkozások, ahol partnereink helyben jutnak számukra fontos információkhoz.


A pályázati felhívás és a szükséges dokumentumok elérhetősége:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=206#!DocumentBrowse


Pályázatok beküldési határideje: 2018. január 06-tól 2018. február 9-ig.

 

Bács-Kiskun megyei beruházások esetén a 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. címre kell megküldeni a pályázati dokumentációt.