Pályázati felhívás álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja Pályázatot hirdet

2014. 03. 17-től az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

 A pályázat keretében az önfoglalkoztatóvá váláshoz szükséges beruházás megvalósításához 2014. június 30-ig kérhető támogatás.

 A pályázati egységcsomag letölthető a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun 

http://bacs-kiskun.munka.hu

honlapról

valamint térítésmentesen átvehető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető.

TÁJÉKOZTATÓ

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának

2014. évi álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásáról

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

–      aki álláskereső,

–      és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a kirendeltség legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart,

–      vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és

–      aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:

a)      pályázati úton 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza nem térítendő formában,

b)     kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás,

 

Az a) és a b) pontban szereplő támogatások külön-külön és együttesen is nyújthatóak, azonban együttes igénylés esetén a támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához

 

A vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás nyújtása esetén a támogatás további feltétele:

–      a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, továbbá

–      a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte.

 

A b) pontban meghatározott támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:

a)     a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételének a napja,

b)     mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében, ha az ügyfél mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal már rendelkezik, az álláskeresők nyilvántartásából való törlésének a napja, illetve a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja,

c)      minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a munkaügyi központ munkatársaihoz!