Indul a "Nők 40+" központi munkaerő-piaci program

Indul a "Nők 40+" központi munkaerő-piaci program

Az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése érdekében központi munkaerő-piaci program indul "Nők 40+" elnevezésel.

A program keretében a munkaadók számára a célcsoporthoz tartozó nők - az 55. életévüket betöltöttek esetében 37 év jogosultsági idővelrendelkező, a 60. életévüket betöltöttek viszonylatában a jogosultsági időre való tekintet nélkül, legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők - munkaviszonykeretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegsen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre.

A támogatás leghosszabb időtartama 8 hónap lehet, a támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb 146.400,-Ft vehető figyeéembe.

 

A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016.április 30-ig tart.

A programról az érdeklődők bővebb tájékoztatást kaphatnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál.