Ügyféltájékoztatás

Erdővel, szabadrendelkezésű erdővel, fásítással kapcsolatos kérdésekkel keresse a területileg illetékes erdészeti szakügyintézőt:

http://portal.nebih.gov.hu/erdeszeti-illetekessegkereso

 

Az erdészeti hatóság által használt, jogszabály által kötelezően előírt nyomtatványok a NÉBIH honlapján találhatók meg:

 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok

 

Ügyleírások:

  • Erdészeti nyilvántartás
  • Erdő nyilvántartásba vétele, Országos Erdőállomány Adatár

Erdő, szabad rendelkezésű erdő nyilvántartásba vétele

Szabad rendelkezésű erdő átminősítése erdővé

Hatósági bizonyítvány kiállítása erdőről, fásításról művelési ág megállapítása céljából

Erdő rendeltetéseinek megállapítása

Erdő üzemmódjának megváltoztatása

Országos Erdőállomány Adattár és erdészeti nyilvántartó térkép vezetése, aktualizálása

Adatszolgáltatás az Országos Erdőállomány Adattárból és az erdészeti nyilvántartási térképről

 

  • Közjóléti nyilvántartás, Országos Erdőállomány Adatár

Hatósági bizonyítvány közjóléti létesítmény nyilvántartásáról

Bejelentés közjóléti berendezések használatbavételéről

Bejelentés közjóléti létesítmény használatbavételéről

Bejelentés közjóléti berendezések lebontásához, megszüntetéséhez

 

  • Erdészeti szakszemélyzet, jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vétele, törlése, továbbképzése

Jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének kérelme

Rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet szolgálati igazolványának és jelvényének kiállításának kérelme

 

  • Erdőgazdálkodói nyilvántartás

Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, adatváltozás átvezetése

Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból

 

  • Erdőgazdálkodás
  • Körzeti erdőterv

Körzeti erdőtervek elkészítése, Országos Erdőállomány Adattárba építése

Erdőterv-határozat

Erdőterv módosításának engedélyezése

Átalakítási, ill. szálalási terv jóváhagyása

 

  • Erdőtelepítés, fásítás létrehozása

Erdő telepítésének engedélyezése

Szabad rendelkezésű erdő, ill. fásítás engedélyezése

Engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített erdő fennmaradásának engedélyezése

Előzetes bejelentés nélkül vagy az erdészeti hatóság bejelentésre tett korlátozó ill. tiltó rendelkezéseivel ellentétesen végrehajtott fásítás, ill. szabad rendelkezésű erdő fennmaradásának engedélyezése

 

  • Erdőgazdálkodás

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének fogadása, korlátozása, megtiltása, ellenőrzése

Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése

Műveleti lapok, végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének fogadása, ellenőrzése

Eljárás jogosulatlan vagy szakszerűtlen erdőgazdálkodás esetén

Erdősítések és fahasználatok műszaki átvétele, ellenőrzése

Erdőfelújítási határidők módosítása, erdősítés befejezetté nyilvánítása

Befejezett erdősítések felülvizsgálata

Kötelezés károsítók elleni védekezésre

Erdőgazdálkodási tevékenység elrendelése

Fásításban, ill. szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés bejelentésének fogadása, korlátozása, megtiltása, ellenőrzése

Eljárás túlzott vadkárosítás miatt

Adatszolgáltatási kötelezettség az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszerbe

Föld alatti gombák gyűjtése hatósági képzés

Föld alatti gombák gyűjtési napló érvényesítés, csere, pótlás, újbóli kiadás

 

o    Erdő igénybevétele

Tisztás, farakodó, erdészeti létesítmény, nyiladék és tűzpászta céljából erdő fátlan állapotban való tartásának engedélyezése

Erdő igénybevételének engedélyezése

Erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély kiadása

Szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonására vonatkozó bejelentés fogadása, ellenőrzése

Engedély nélkül igénybe vett erdő helyreállításának elrendelése, ill. felmentés a helyreállítás alól

Erdészeti létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárások

Közjóléti berendezések vagy közjóléti létesítmény engedélyezésének kérelme

Bejelentés pad, erdei bútor garnitúra, tájékoztató tábla, tűzrakóhely típusú közjóléti berendezések létesítéséhez

 

o    Erdő látogatás, erdei közlekedés, szállítás

Tűzgyújtási tilalom elrendelése, ill. feloldása

Eljárás az erdőlátogatási, ill. a tűzgyújtás szabályait megszegővel szemben

Eljárás az erdei haszonvételek gyakorlásának előírásait megszegővel, falopást elkövetővel szemben

Lovaglásra, kerékpár-, ill. járműközlekedésre használható út kijelölése

Lovas, kerékpáros, ill. járműtechnikai sportverseny engedélyezése

Erdő látogatásának korlátozására vonatkozó bejelentések fogadása, felülvizsgálata, az indokolatlan korlátozás feloldása

Faanyag származásának szállítás során való ellenőrzése

 

o    Fás szárú energetikai ültetvények

Fás szárú energetikai ültetvény telepítésének engedélyezésének kérelme

Fás szárú energetikai ültetvény telepítésének befejezésének bejelentése

Fás szárú energetikai ültetvény megszűntetésének bejelentése

 

  • Erdőgazdálkodás támogatása

o    Nemzeti támogatás

Erdőfelújítás