A fakitermelés szabályai

A fakitermeléseket – az érintett területek jellege szerint – 3 csoportba sorolhatjuk:


1. Fásítások: Jellemzően az ingatlanonként 0,5 ha területi kiterjedést el nem érő – az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőként, vagy szabad rendelkezésű erdőként nem szereplő (lásd: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ honlap)  –, külterületen található, faállománnyal borított területek.


 • A fásításokban tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.
 • A bejelentést minden esetben a teljes körűen kitöltött – „Bejelentés fásításból tervezett fakitermelésről” megnevezésű –, aktuális formanyomtatványon kell megtenni.
 • A bejelentésre jellemzően a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó, illetve bizonyos esetekben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa jogosult.
 • A fentiekben említett formanyomtatvány az alábbi helyen érhető el: https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
 
 

2. Szabad rendelkezésű erdők: Általában 0,5 ha területi kiterjedést meghaladó, jellemzően mesterségesen létrehozott faállományok, amelyek az Adattárban szabad rendelkezésű erdőként szerepelnek (lásd: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ honlap, „sze…” jelű területek).


 • A szabad rendelkezés erdők faállományának teljes vagy részleges kitermelését       – annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappalelőzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.
 • A bejelentést minden esetben a teljes körűen kitöltött –Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelésről / mg-i művelésbe vonásról” – megnevezésű, aktuális formanyomtatványon kell megtenni,
 • A bejelentésre a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó jogosult, de ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, illetve az ingatlan tulajdonosa is élhet a tervezett fakitermelés bejelentésének jogával.
 • A fentiekben említett formanyomtatvány az alábbi helyen érhető el: https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

 

 

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy kitöltési útmutató is található mind a két nyomtatványhoz az alábbi honlapon (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303).

Mindkét esetre vonatkozik, hogy ha fásításban vagy szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés kapcsán előzetes bejelentést tesznek, azt az erdészeti hatóságnak továbbítania kell a természetvédelmi hatósághoz, ha védett természeti területen, vagy Natura 2000 területen fekszenek az érintett területek. A természetvédelmi hatóság a fakitermelést korlátozhatja, vagy meg is tilthatja.


Az Erdészeti Hatóság nyilvántartásában szereplő területekről információk érhetők el az alábbi linken:

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

 

A honlapon földrészletre nem lehetséges keresni, ez a funkció erdőrészlet azonosító számmal működik.  Amennyiben további segítségre szorul, kérjük, keresse fel a választott jogosult erdészeti szakszemélyzetét.

 

 

erdőtérképi kivágat:

sze77 – szabad rendelkezésű erdő sorszáma

286/C – erdőrészlet azonosítója


3. Erdő: Területnagyságtól és elhelyezkedéstől függetlenül, az Adattárban nyilvántartott faállomány (lásd: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ honlap, erdőrészletek).


 • Erdőben csak és kizárólag olyan fahasználat végezhető, melyet az erdőrészlet üzemterve előírásként tartalmaz.
 • A fahasználat bejelentésére az erdőgazdálkodó jogosult.
 • A hatályos jogszabályok szerint erdei haszonvételnek minősül az erdő anyagi javainak és nem anyagi jellegű szolgáltatásainak hasznosítása, amibe beletartozik a jogszabály által nevesített fakitermelés és elhalt, száraz ág nyesése, de a jogszabály által nem nevesített csonkolás is ide tartozik. Az erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni.
 • Az erdőgazdálkodó a tevékenység megkezdését legkésőbb – a veszélyhelyzet ideje alatt - 8 nappal megelőzően (a veszélyhelyzet lejártát követően 21 nappal megelőzően) az erdészeti hatóság részére tett bejelentést követően végezheti.
 • Az, hogy az érintett erdőrészletnek van-e erdőgazdálkodója, a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ honlapon ellenőrizhető. Ezen ellenőrzés egyszerűen elvégezhető, a honlap felső részében található „i”, mint „elemi információ” panel aktiválásával („rákattintás”), majd ezt követően az ellenőrizendő erdőrészletbe történő belekattintással. Amennyiben a felugró „elemi információ” panelen, az erdőgazdálkodó kód sorában (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékességi területén) 7009999 számsor szerepel, akkor azon erdőrészletnek nincs erdőgazdálkodója.
 

 

Bács-Kiskun megyében, amelynek nincs erdőgazdálkodója a 7009999 kód szerepel

 

 

 • A fahasználat bejelentéséhez, illetve az erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelméhez is szükség van jogosult erdészeti szakszemélyzetre.
 • Erdőgazdálkodással kapcsolatos felvilágosításért elsősorban az Ön által megbízott jogosult erdészeti szakszemélyhez forduljon!
 

A magyarorszag.hu illetve a bkmkh.hu internetes oldalon is elérhető az e-Papír szolgáltatás, melynek segítségével az Erdészeti Hatóságnak pár kattintással jogszabályszerűen nyújthat be kérelmet, melyhez ügyfélkapus regisztráció szükséges. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, úgy a megbízott jogosult erdészeti szakszemélyhez forduljon, aki az Erdészeti Hatóság részére megküldi az erdőgazdálkodóval egyeztetett és ennek megfelelően közösen kitöltött, majd mindkét fél által aláírt formanyomtatványokat. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)