Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

A települési önkormányzat építésügyi feladatai

 

Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania. A polgármester gondoskodik – akár a település főépítésze útján – a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról. (1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bek.)

 

A kérelemmel és az eljárással kapcsolatos tájékoztatás

 

Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt tájékoztatást kérhet

  • arról, hogy a tervezett építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött-e,
  • arról, hogy a dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó előírásoknak,
  • arról, hogy szükséges-e további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy szakhatósági közreműködés,
  • az általa kérelmezni szándékozott eljárás költségének mértékéről,
  • a leendő ügyféli körről,
  • arról, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti valamely építésügyi jogszabály változása, valamint
  • az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról.

A hatósági döntést igénylő kérdések – pl. felépíthető-e a telken egy adott épület, építhető-e a telken bizonyos méretű épület, adható-e engedély a konkrét építési tevékenységre – kifejezetten magának a hatósági engedélyezési eljárásnak a tárgya, azok jelentősen meghaladják az előzetesen adható tájékoztatás kereteit.


Egyéb tájékoztatás

 

A további kérdések – pl. az épületet pontosan hova kell helyezni, mekkora a tűztávolság, nyitható-e ablak az adott helyen, stb. – a tervezési folyamat során eldöntendő kérdések, így azokra a tervezésben közreműködő építész-műszaki tervező ad választ.

 

 

Építmény rendeltetésének megváltoztatása

 

Építmény, építményrész rendeltetésének építési engedély köteles építési munkával nem járó megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye. (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (1a) bek.) 

 

 

Épület rendeltetésének ingatlan-nyilvántartási átvezetése

 

Épület fő rendeltetési jellegének, továbbá lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását a települési önkormányzat polgármesterének rendeltetést igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni. (109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (3g) bek.)

 

Az Építésügyi Hatósági Osztály telefonszámai:

 

 

Kecskemét MJV

Polyák Zoltán

76/516-830

Máriaváros, Petőfiváros, Széchenyi város (Bogovicsfalu, Hollandfalu, Villanegyed)

Faragó Ágnes

76/516-830

Alsószéktó (Kiskecskemét, Szeleifalu, Homokbánya), Árpád város (Rávágy), Belváros, Erzsébetváros (Ürgés), Halasi úti hobbik, Kossuthváros, Rákocziváros

Wolf Rita

76/516-831

Bethlenváros (Vacsiköz, Voelker-telep, Mikovicsfalu, Talfája köz, Székelytelep, Dárdaitelep), Borbás, Hunydiváros (Csilléri-telep), Katonatelep, Kisfái, Máriahegy, Talfája

Szalma Kornélia

76/795-841

Daimler-Mercedes Ipartelep, Déli Iparterület, Parasztfőiskola, Repülőtér, Reptéri lakótelep, Szent István város (Műkertváros, Szolnoki-hegy), Szent László város (Rendőrfalu, Kósafalu, Muszáj)

Hontiné Fazekas Brigitta

76/516-831

M5 autópályától nyugatra (Alsócsalános, Belsőnyír, Bódogsor, Felsőcsalános, Hetényegyháza, Kadafalva, Kadafalvi tanyák, Kecskemét-Ballószög, Külsőnyír, Matkó, Matkói tanyák, Méntelek, Méntelek tanyák, Szarkás, Törökfái, Úrihegy, Miklóstelep)

Hontiné Fazekas Brigitta

76/516-831

M5 autópályától keletre (Alsószéktói tanyák, Arborétum, Borbási tanyák, Budaihegy, Felsőszéktó, Sutusfalu, Katonatelepi tanyák, Kisfái tanyák, Kőrösihegy, Máriahegyi tanyák, Talfája tanyák, Úrrét tanyák, Vacsihegy, Városföldi tanyák

 

Kecskeméti Járás

 

Selb-Szabó Edina

30/144-31-18

(Kiskunfélegyháza)

 

Felsőlajos, Lajosmizse, Ladánybene, Kunbaracs, Kerekegyháza

Németh Lászlóné

30/144-31-76

(Kiskunfélegyháza)

 

Ballószög, Fülöpháza, Ágasegyháza, Orgovány

Dankóné Berczeli Szilvia

30/144-31-18

(Kiskunfélegyháza)

 

Helvécia, Jakabszállás, Fülöpjakab, Kunszállás, Városföld, Nyárlőrinc

 

Kiskunfélegyházi Járás

 

 


Tóthné Manga Irén

30/144-31-21

Németh Lászlóné

30/144-31-76

 

Kiskunfélegyháza, Bugacpusztaháza, Bugac, Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér

 

Kiskunmajsai Járás

 

Ancsa-Molnár Irén

77/795-260

Kiskunmajsa, Szank, Móricgát, Jászszentlászló, Kömpöc, Csólyospálos

 

Az Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály telefonszámai:

 

76/795-846, 76/795-843, 76/795-844, 76/795-849, 76/795-848, 76/795-847, 76/795-842

 

Építésügyi Osztály 1. telefonszámai:

Baja: 79/795-036, 79/795-064, 79/795-065, 79/795-067, 79/795-062

 

Bácsalmás: 79/795-612

 

Jánoshalma: 77/795-274

 

Kiskunhalas: 77/795-279

 

Az Építésügyi Osztály 2. telefonszámai:

 

Kalocsa: 78/795-229, 78/795-232

 

Kiskőrös: 78/795-089

 

 

 

 

 

Építésügyi Hatósági Osztály
Feladatkör: építésügy
Illetékesség: Kecskeméti, Kiskunfélegyházi,
Tiszakécskei, Kiskunmajsai járások
Osztályvezető: Bajnóczi Marianna
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12 Googlemaps
Telefon:  76/516-832

 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
Feladatkör: építésfelügyelet, örökségvédelem
Illetékesség
(építésfelügyelet):
Kecskeméti, Kiskunfélegyházi,
Tiszakécskei, Kiskunmajsai járások
Illetékesség
(örökségvédelem):
Bács-Kiskun megye
Osztályvezető: Vilidár Katalin
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12 Googlemaps
Telefon:  76/795-850

 

Építésügyi Osztály 1. (Baja)
Feladatkör: építésügy, építésfelügyelet
Illetékesség: Bajai, Kiskunhalasi,
Bácsalmási, Jánoshalmi járások
Osztályvezető: Szőke Ferenc
Cím:

6500 Baja, Deák F. u. 11-13.

Googlemaps
Telefon:  79/795-062

 

Építésügyi Osztály 2. (Kalocsa)
Feladatkör: építésügy, építésfelügyelet
Illetékesség: Kalocsai, Kiskőrösi,
Kunszentmiklósi járások
Osztályvezető: Schneider Márton
Cím:
6300 Kalocsa, Városház utca 1.
Googlemaps
Telefon:  78/795-234