Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

Tájékoztató

az ellenőrzött bejelentésről

 

2020. május 18. napján hatályba lépett a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (R.), amely az építési engedéllyel végezhető építési tevékenységek esetében is lehetővé tette az ellenőrzött bejelentés alapján történő építkezést. Kivételt képez a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmények, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások.

 

Az építési engedélyezést kiváltó ellenőrzött bejelentés kizárólag az ÉTDR felületén nyújtható be. Az ÉTDR-ben már elérhetőek az ellenőrzött bejelentés benyújtásához szükséges nyomtatványok, amelyeket az "Új ellenőrzött bejelentés" gomb segítségével lehet benyújtani. Az ellenőrzött bejelentést építés, használatbavétel, bontás, fennmaradás és engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmek esetén lehet lefolytatni. Az ellenőrzött bejelentéshez ugyanúgy mellékelni kell az építésügyi engedélykérelemhez egyébként előírt mellékleteket.

 

A hatóság a bejelentéstől számított 8 napon belül (amennyiben az engedélyezési eljárásban szakhatóság is bevonásra kerülne, úgy 12 napon belül) a közérdek érvényre juttatása érdekében vizsgálja, hogy

- az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel a károkozás, vagy a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek sérelme várható-e, vagy közvetlen veszélye fennáll-e,

- a bejelentés tárgya vagy a bejelentő azonosítható-e,

- a bejelentés esetleges hiányosságai miatt a fenti feltételek fennállására lehet-e megalapozott következtetést levonni, vagy

- a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít-e meg.

 

Amennyiben a hatóság a vizsgálat során arra jut, hogy a bejelentés nem felel meg a szempontok valamelyikének, vagy az érintett szakhatóság erről a tényről a hatóságot tájékoztatja, úgy megtiltja a tevékenység megkezdését és a hatóság építési engedélyezési eljárást folytat le. A hatóság ezen döntését nem köteles megindokolni és ellene nincs helye jogorvoslatnak sem.

 

Ha az ellenőrzött bejelentés építési engedélyezési eljárásban folytatódik, akkor az ellenőrzött bejelentést építési engedély iránti kérelemnek kell tekinteni és az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentés benyújtásának a napja. Mivel az eljárásban függő hatályú döntés meghozatalára nem kerül sor, így az ügyintézési határidő letelte nem jelenti az építési jogosultság megszerzését.

 

Az építési engedélyköteles tevékenység építési engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az építésügyi hatóság értesítésének közlését követően, az ellenőrzött bejelentéstől számított 9., illetve 13. naptól végezhető a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén.

 

A hatóság értesítése csak akkor tekinthető közöltnek, ha

- a bejelentés szerinti tevékenység a R. hatálya alá tartozik,

- a bejelentést az ÉTDR-ben és az illetékes építésügyi hatóságnál tették meg, és

- a bejelentés ténye igazolható az automatikus elektronikus visszaigazolással.

 

Az ellenőrzött bejelentéssel megszerzett építési jogosultság az építési engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt, azaz a bejelentésről szóló értesítés közlésétől számított három évig gyakorolható. A hatályosság alatt, ha az építési tevékenységet - az építési napló megnyitásával igazoltan - megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül kell az építménynek használatbavételre alkalmassá válnia.

 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

 

Az Építésügyi Hatósági Osztály telefonszámai:

 

Kecskemét: 76/516-830, 76/516-831

Kiskunfélegyháza: 76/562-034, 76/562-073, 76/562-022

Tiszakécske: 30/144-3113

Kiskunmajsa: 77/795-260

 

Az Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály telefonszámai:

 

76/795-843, 76/795-844, 76/795-849, 76/795-848, 76/795-847, 76/795-842

 

Építésügyi Osztály 1. telefonszámai:

 

Baja: 79/795-036, 79/795-064, 79/795-065, 79/795-067, 79/795-062

Bácsalmás: 30/144-3117

Jánoshalma: 77/795-274

Kiskunhalas: 77/795-279

 

Az Építésügyi Osztály 2. telefonszámai:

 

Kalocsa: 78/795-229, 78/795-232

Kiskőrös: 78/795-089

Kunszentmiklós: 76/795-308

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

 

Építésügyi Hatósági Osztály
Feladatkör: építésügy
Illetékesség: Kecskeméti, Kiskunfélegyházi,
Tiszakécskei, Kiskunmajsai járások
Osztályvezető: Bajnóczi Marianna
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12 Googlemaps
Telefon:  76/516-832

 

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
Feladatkör: építésfelügyelet, örökségvédelem
Illetékesség
(építésfelügyelet):
Kecskeméti, Kiskunfélegyházi,
Tiszakécskei, Kiskunmajsai járások
Illetékesség
(örökségvédelem):
Bács-Kiskun megye
Osztályvezető: Vilidár Katalin
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12 Googlemaps
Telefon:  76/795-850

 

Építésügyi Osztály 1. (Baja)
Feladatkör: építésügy, építésfelügyelet
Illetékesség: Bajai, Kiskunhalasi,
Bácsalmási, Jánoshalmi járások
Osztályvezető: Szőke Ferenc
Cím:

6500 Baja, Deák F. u. 11-13.

Googlemaps
Telefon:  79/795-062

 

Építésügyi Osztály 2. (Kalocsa)
Feladatkör: építésügy, építésfelügyelet
Illetékesség: Kalocsai, Kiskőrösi,
Kunszentmiklósi járások
Osztályvezető: Schneider Márton
Cím: 6300 Kalocsa, Szt. István király u. 35. Googlemaps
Telefon:  78/795-234