Gyógyszártári finanszírozás

A gyógyszertári finanszírozási előleg

 

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) kérelemre naptári évente egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget nyújt annak a közforgalmú gyógyszertárnak, amely a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, valamint megfelel a jogszabályban* előírt feltételeknek. 

 

A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) az előleg összegét tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. A levonás megkezdésére a kormányhivatal által kiadott jogerős határozatban megjelölt határidőn belül, legkorábban július 1-jét, legkésőbb szeptember 1-jét követően kerül sor. Amennyiben a NEAK az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszertár üzemeltetőjével a gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja. 

 

Az előlegben részesített gyógyszertárakról a kormányhivatal havonta összesítést készít, és az előlegben részesített gyógyszertárak körét honlapján közzéteszi. 

 

 

Finanszírozási előlegben részesültek

2017. január

2017. február

2017. március

2018. január

2018. február

2018. március


2019. január

2019. február


2020. január

2020. február

2020. március

 

 2021. január

2021. február


2022. január

2022. február


2023. január

* 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról