Jogállás, tevékenység

Jogállás, tevékenység
A szerv neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya

Székhelye: 6000 Kecskemét, Fecske u. 25.

Jogállása: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főosztálya.

Járásokban működő földhivatali osztályok elérhetősége:

    - Bácsalmási Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály 6430. Bácsalmás, Rákóczi út. 26.
    - Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály 6500. Baja, Árpád tér 1.
    - Kalocsai Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály 6300. Kalocsa, Szent István út. 1.
    - Kecskeméti Járási Hivatal Járási Ingatlan-nyilvántartási, valamint Földmérési és Földügyi  Osztály 6000. Kecskemét, Fecske utca 25.
    - Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály 6200. Kiskőrös, Kossuth L. u. 16.
    - Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály 6100. Kiskunfélegyháza, Jókai u. 8.
    - Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály 6400. Kiskunhalas, Kossuth L. u. 29.
    - Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály 6090. Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.

Szakmai irányító szerve:
Földművelésügyi  Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése: A Főosztály az illetékességi területén belül ellátja a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat. Ezen belül: a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, és a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történő összefogása és irányítása, valamint az ezekből fakadó és szorosan kapcsolódó kisegítő és kiegészítő jellegű szolgáltatási feladatok ellátása.

Kiemelt feladatként a részarány földkiadás során létrejött osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások végrehajtásának megyei szintű koordinálása, az eljárásban részt vevő jogi szolgáltatókkal és földmérő vállalkozókkal való kapcsolattartás.

Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésére irányuló eljárásban a jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat, továbbá kiadja a személyi feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt.

Bankszámlaszám: 10025004-00301071-00000000