Ügyféltájékoztatás

Hol és hogyan kell igényelni az anyasági támogatást?

 

Az anyasági támogatás iránti igényt a szülést követő hat hónapon belül a lakóhely szerint illetékes vármegyeszékhely szerinti járási hivatalnál, vagy ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél lehet benyújtani írásban, az erre szolgáló „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével, és a nyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok bemutatásával, vagy másolatuk csatolásával.

A formanyomtatvány beszerezhető hivatalunk ügyfélszolgálatánál, illetve letölthető a Magyar Államkincstár Családtámogatási szakmai honlapjáról.
Az igényt a lakóhely szerinti illetékes vármegyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.

 

 

Mit kell az igénybejelentéshez mellékelni?


  • az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;

 

  • halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti példányát;

 

  • a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő igazolását arról, hogy a szülő nő várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson részt vett. Az igazolás másolati példánya is elfogadható. (Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy várandóssága időtartama alatt megszakítás nélkül legalább 5 hónapig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy az igazolást nem kell az igényhez mellékelni.);

 

  • ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt, az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát;

 

  • örökbefogadó szülő igénylése esetén - az örökbefogadást engedélyező jogerős határozat másolatát;

 

  • gyám igénylése esetén - a gyámhatóság jogerős határozatának másolatát arról, hogy a gyermek a gyám gondozásába került.Hol és hogyan kell igényelni a GYES-t?


A GYES iránti igényt a lakóhely szerint illetékes vármegyeszékhely szerinti járási hivatal ügyfél- szolgálatán, vagy – nagyszülő kivételével – amennyiben az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél lehet benyújtani az erre szolgáló „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével, és a forma- nyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok csatolásával.

Nagyszülő a gyermekgondozást segítő ellátást a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására" és a "Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás meg- állapításához" formanyomtatványok kitöltésével és a kitöltési útmutatóban szereplő iratok csatolásával igényelheti.

A formanyomtatvány beszerezhető hivatalunk ügyfélszolgálatánál, illetve letölthető a Magyar Államkincstár Családtámogatási szakmai honlapjáról.
Az igényt a lakóhely szerint illetékes vármegyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.

 

 

Van-e lehetőség, hogy egyidejűleg az egyik szülő GYES-t, a másik szülő pedig csecsemő- gondozási díjat vagy GYED-et kapjon?

 

Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermek(ek) után egyidejűleg jogosultak lennének csecsemőgondozási díjra, GYED-re és GYES-re is, ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Ha pl. a családban van egy 2 és fél éves gyermek és egy újszülött, egyidejűleg az édesapa nem részesülhet GYES-ben, ha az édesanya az újszülött után csecsemőgondozási díjat vesz igénybe.

 

 

Hol és hogyan kell igényelni a gyermeknevelési támogatást (GYET-et)?

 

A GYET iránti igényt a lakóhely szerint vármegyeszékhely szerinti járási hivatalnál lehet benyújtani írásban, az erre szolgáló „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" forma- nyomtatvány kitöltésével és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok csatolásával.

A formanyomtatvány beszerezhető hivatalunk ügyfélszolgálatánál, illetve letölthető a Magyar Államkincstár Családtámogatási szakmai honlapjáról.
Az igényt a lakóhely szerinti illetékes vármegyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is. 

 

 

Ha a GYET-ben részesülő szülő a folyósítás ideje alatt újabb gyermeket szül, érinti-e ez a GYET-re való jogosultságát?


Ha GYET folyósításának időtartama alatt a jogosult újabb gyermeket szül, vagy a háztartásába a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül, ezt a tényt be kell jelenteni, mert ez a GYET-re való jogosultságot megszüntető körülmény. Ugyanakkor megigényelheti a GYES-t.

 

 

Hol és hogyan kell igényelni a fogyatékossági támogatást


A fogyatékossági támogatás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes vármegyeszékhely szerinti járási hivatalnál lehet benyújtani írásban, az erre szolgáló „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével.
A formanyomtatvány beszerezhető hivatalunk ügyfélszolgálatánál, illetve letölthető a Magyar Államkincstár Családtámogatási szakmai honlapjáról.
Az igényt a lakóhely szerinti illetékes vármegyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.  

 

 

Ki dönti el, hogy valaki súlyosan fogyatékos-e vagy sem?

 

A Kormányhivatal a háziorvos által kitöltött orvosi beutaló, valamint a beküldött orvosi dokumentációk megküldésével megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szerv orvosszakértői bizottságát. A szakértői bizottság végzi el a minősítést, és ad szakvéleményt arról, hogy az igénylő súlyos fogyatékosnak minősül, vagy sem. A szakértői bizottság szakvéleményében írtak kötik az igazgatóságokat, tehát annak alapján kötelesek dönteni az igény elbírálása során, azzal ellentétes, vagy eltérő tartalmú határozatot nem hozhatnak. A szakértői bizottság elsősorban a megküldött iratok alapján alakítja ki véleményét. Amennyiben az nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a szakértői bizottság a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre.

 

További információk a Magyar Államkincstár Családtámogatási szakmai honlapjának Gyakori kérdések menüpontjában találhatók.Elektronikus ügyintézés


Amennyiben elektronikusan szeretne ügyet indítani rendelkeznie kell Ügyfélkapus regisztrációval (további információk az Ügyfélkapuról) és az Ügyfélkapun keresztül be kell jelentkeznie a Magyar Államkincstár Családtámogatási szakmai eÜgyfél portáljára.