Hirdetmények

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

88. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntését hirdetmény útján

kell közölni abban az esetben, ha

•  a címzett ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

•  a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba

   ütközik,  vagy a kézbesítés megkísérlése már

   előre is eredménytelennek  mutatkozik,  vagy

  azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

 

Hirdetményi kézbesítéskor a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését  követő tizenötödik nap.  A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján függeszti ki, valamint a honlapján

helyezi el.