Ülésezik a Helyi Védelmi Bizottság

 

Őszi soros ülését tartja október 12-én a járási Helyi Védelmi Bizottság, amelynek jogszabályokban foglalt feladata a járás területén összehangolni és koordinálni a katasztrófavédelmi valamint a honvédelmi, igazgatási feladatokat. Elnöke a járási hivatalvezető, tagjai, a rendvédelmi szerveknek a helyi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti vezetői, a helyi védelmi bizottság titkára, a megyei kormányhivatal képviselője, valamint különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv képviselője. Meghívottként a helyi védelmi bizottság munkájában közreműködnek a járási polgármesterek, valamint a védelmi bizottság feladatrendszerében érintett együttműködő szervezetek vezetői.

Az őszi soros ülés fő témája a téli rendkívüli időjárásra való felkészültség helyzetének értékelése. Az ülésen a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, a Bajai Rendőrkapitányság vezetője, a Hercegszántói Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Baja Város polgármestere, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bajai Üzemmérnökség vezetője, a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. képviselője, az Országos Mentőszolgálat képviselője, valamint az áram és gázszolgáltató képviselői adnak tájékoztatást, az előkészületekről.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság képviselője az ár- és belvízvédelmi védművek bejárásának tapasztalatairól tájékoztatja a védelmi bizottságot az ülésen.

 

Dr. Szenoradszki Endre

HVB elnök