Új feladatok a Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 2017. január 1-től

Új feladatok a Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 2017. január 1-től

 

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével kapcsolatos jogszabály módosítások eredményeképpen több olyan elsőfokú eljárás - amelyet eddig az ügyfelek megyei szinten tudtak intézni – 2017. január 1-től átkerült a járási hivatalok hatáskörébe.

Ennek megfelelően módosult a családi gazdaságokról szóló rendelet is. 2017. január 1-től a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével, módosításával, törlésével kapcsolatos feladatokat a Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya látja el. Azon családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat végzi, amelyeknek a központja a Bajai Járási Hivatal illetékességi területén van. Az ügyfelek az eljárással kapcsolatos kérelmeket ügyfélfogadási időben a Földhivatali Osztályon – Baja, Árpád tér 1. – adhatják be.

 

Az év elejétől a bajai Földhivatali Osztályhoz kerültek a mezei őrszolgálattal és a mezőőrökkel kapcsolatos feladatok is. Az osztály vezeti az önkormányzatok által létrehozott mezei őrszolgálatok nyilvántartását, közreműködik az őrszolgálat fenntartásához nyújtott állami hozzájárulás igénylésében és ellenőrzi a hozzájárulás felhasználását. A rendőrséggel közösen végzi a mezőőrök szakmai felügyeletét.

 

A Földhivatali Osztály hatósági ellenőrzési feladatai is kibővültek, a jövőben ellátja az őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzését. Ellenőrzi az őstermelői igazolványok és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát. Ennek keretén belül helyszíni szemlét végezhet a piacokon, a termékek előállításának, raktározásának helyszínén is.