A JÁRDA ÉS GYALOGÚT ÉPÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Amennyiben közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett kül- és belterületen a járda, valamint gyalogút építése, korszerűsítése, megszüntetése (elbontása) esetében.

Ez esetben elegendő írásban bejelentést tenni a járási hivatal hatósági osztályán.
A bejelentésnek tartalmaznia kell az építtető nevét, az ingatlan címét, a járdafelújítás megkezdésének tervezett idejét valamint – amennyiben ismert – a kivitelező nevét. A bejelentést eljárási költség nem terheli.

Tájékoztatjuk, ügyfeleinket hogy a fent említett bejelentés nem mentesít a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb engedélyek beszerzése alól pl. ingatlan tulajdonosának hozzájárulása. (A helyi közutak a települési vagy területi önkormányzatok tulajdonában vannak.)